— Dette betyr at vi er på vei fremover igjen, sier utelivsbaron Tom Greni som sin første kommentar til de nye skjenkereglene til byrådet.

I dag har alle byens utesteder krav på seg om at minst 25 prosent av omsetningen skal være matrelatert.

Det har ført til en del kreativ beskrivelse av matprodukter rundt omkring i byens skjenkesteder. Limen i drinken regnes blant annet av flere som mat. Byrådet ønsker nå å slippe opp på denne praksisen. I sin nye byrådsplattform som de presenterte i dag står det følgende:

"Byrådet vil tillate alkoholservering uten krav om matomsetning".

Samme skjenketid

KrF var på forhånd klinkende klare på at de ikke ville godta en utvidelse av skjenketiden. De har vunnet gjennom med sitt syn:

"Utvidet skjenketid til kl. 02.30 kan utøves ved steder der alle som arbeider med servering av alkohol eller dørvakter etter kl. 24.00 har gjennomgått kursopplegget for ansvarlig alkoholhåndtering. Ved steder hvor det er 18-års aldersgrense skal det være minst tre ansatte tilstede fra kl. 24.00 til stedet stenger".

Et gjengående tema i Bergen er utelivsbransjens ønske om utvidet skjenketid. Dette har spesielt kommet opp i forbindelse med en rekke festivaler. Høyre har lenge ivret for at man skal utøve utvidet skjenketid under festivaler som Bergensfest. I den nye byrådsplattformen har de fått gjennomslag.

"I forbindelse med store byomfattende festivaler og arrangementer som Festspillene, Bergenfest og Nattjazz kan det gis anledning til utvidet skjenketid til lovens maksimaltid fra festivalens første til og med siste dag. Tillatelsen til utvidet skjenketid gjelder ved alle skjenkesteder innenfor den indre bomringen".

Les hele byrådets politiske plattform her.

Utvider en del skjenking

Lovens maksimaltid er 0300 om natten. Byrådet ønsker også at kultursteder kan få skjenke så lenge som loven tillater. I programmet kan man lese følgende.

"Med kultursteder menes steder hvor det foregår kulturvirksomhet som blant annet revyer, kabareter, konserter, musikk-arrangementer med videre. Det er en forutsetning at kulturaktiviteten utgjør en vesentlig bestanddel i virksomheten, at de er forhånds-annonserte og at det selges billetter i et visst omfang. Som kultursteder i denne bestemmelsen regnes ikke steder som bare tilbyr livemusikk som et supplement til den ordinære pub- og bardriften".

Greni, som er daglig leder for Ricks, tar det som en selvfølge at de anses som et kultursted i byrådets beskrivelse.

— Hvis ikke Ricks er et kultursted, hva er da det? Vi har flere 100 konserter i året, sier Greni.

Han mener den ekstra halvtimen med skjenking vil bety masse.

— En halvtime til vil generere inntekter, som igjen gjør at vi kan ha større aktivitet på kultursiden. Disse tingene henger sammen.

Han er ikke så veldig opptatt av at byrådet fjerner regelen om matservering.

— Det har vært en regel som har vært lite praktisert de siste årene. Har de en regel må de enten følge den opp, eller fjerne den helt, så dette er greit.

Synspunkter på saken? Si din mening her.