— Hun har opptrådt kritikkverdig, men det får ingen konsekvenser, sier fylkesleder Ranveig Frøiland.

Fylkesstyret i Hordaland Arbeiderparti var enstemmig i sin relativt milde kritikk mot Grete Knudsen, for hennes håndtering av dypvannsdokken på Haakonsvern.

— Denne saken har tatt helt av i forhold til hva som var Gretes rolle. Hennes spørsmål i sentralstyret påvirket overhodet ikke utfallet av saken. Men det er kritikkverdig at hun i sentralstyret stilte spørsmål som sådde tvil om vedtaket som var gjort i fylkesstyret, sier Ranveig Frøiland.

Grete Knudsen har unnlatt å fortelle både sentralstyret og fylkesstyret om sin tilknytning til Mjellem-kjøperen Carl Fredrik Seim. Han hadde store økonomiske interesser av at fregattdokken ikke ble bygget på Haakonsvern. Hordaland Arbeiderparti ivret på sin side sterkt for å få dypvannsdokken til Haakonsvern.

— Når et sentralstyremedlem sår tvil om det klare vedtaket vi har gjort, så er det kritikkverdig. Alle som er medlem av en organisasjon vet hva som er det viktige for organisasjonen, det får noen konsekvenser å gå imot. Men at Grete Knudsen er medlem i sentralstyret noen måneder til er helt greit, sier Frøiland.

Hun vil overhodet ikke begi seg inn på noen spekulasjoner om saken kunne ha fått følger for Knudsen dersom hun ønsket gjenvalg.

Fylkesstyret vil ikke, som partilaget i Bergen, karakterisere Grete Knudsen som illojal. Men Frøiland vil ikke kritisere Arbeiderpartiet i Bergen for sitt vedtak.

— Et partilag får gjøre som de selv vil. For oss er det viktigste at vi har fått dokken på Haakonsvern, så skal jeg snakke med Grete i kveld, sier Frøiland.

For fylkesstyret er det ikke aktuelt å bringe saken inn for sentralstyret.

— Men det er gode grunner for å lage noen etiske retningslinjer, siden det er blitt så vanlig at folk går fra politikken til konsulentjobber og andre jobber, sier Frøiland.