18-åringen er dømt til 90 dagers betinget fengsel. Bergen tingrett bemerker at det normalt skulle vært reagert med en "ikke helt kort, ubetinget fengselsstraff":

Men ikke i dette tilfellet:

— I dette tilfellet representerer bakgrunnen med trakassering og vanrøkt fra farens side, et forhold som tilsier at det bør reageres med betinget fengsel, skriver tingretten i dommen, som ble avsagt i ettermiddag.

— Jeg kommer alltid til å hate ham, sa 18-åringen i rettsforhandlingen på mandag.

Han var blant annet tiltalt for å ha banket opp kjendisadvokaten i mars 2002. Faren ble i fjor dømt i tingretten for å ha vanskjøttet og mishandlet sønnen fra han var syv år gammel.

Retten fant det den gangen bevist at advokaten både hadde slått sønnen og skubbet ham ned en trapp. Advokaten ble dømt til 90 dagers betinget fengsel.

Den dommen er anket både av påtalemyndigheten og advokaten selv.