Veidirektøren kan nemlig glede seg over at det fra nå av tar kortere tid å kjøre fra hans hjembygd, Søfteland, til Bergen.

— Hvis jeg da ikke roter meg bort mellom alle disse nye rundkjøringene, sier han til bt.no.

Åpnet i en rundkjøring

Åpningsseremonien var lagt til rundkjøringen som er sprengt ned i fjellet mellom Midtun skole og Birkeland kirke. Da talene begynte klokken 12, var det allerede fullt av folk langs gang- og sykkelveien som ligger høyt og fritt over trafikkmaskinen, på den tidligere jernbanetraseen. Mange hadde også vaglet seg på miljølokket som sikrer gangforbindelse mellom nord- og sørsiden av den nye veien.

Etter at åpningshøytideligheten var unnagjort og folk hadde forlatt området, ble bommer og varslingslys tatt ned, og nå er veianlegget i bruk.

Vesentlig kortere vei

I praksis betyr dette at bilstrømmen fra og til Os og fra og til Midtun nå kan kjøre Fjøsanger-Sjølinjen-Hoptunnelen og Nesttuntunnelen og dermed forkorte vesentlig både kjøretid og kjøredistanse fra og til Bergen sentrum.

Det betyr også at Nesttun sentrum blir avlastet for anslagsvis 10-15 000 biler i døgnet. I sin orientering før snorklippingen gjorde regionveisjef Ole Chr. Torpp også oppmerksom på at det nye veianlegget avlaster bortimot 30 kilometer av det eksisterende veinett.

Stort for Nesttun

For Nesttun sentrum blir dagen i dag innledningen til en ny æra. Men forstadsbyen må vente enda en tid før den helt og fullt kan nye effekten av det nye veianlegget.

— Det som skal skje, er at Nesttunvegen, det vestre gateløpet, blir stengt i begynnelsen av januar. Nesttunvegen skal opparbeides til miljøprioritert gjennomkjøring, sier direktør for Nesttun Senter, Einar Kongsbakk, til bt.no.

— Det skal legges svært god kvalitet inn i arbeidet, og i denne perioden vil trafikken gjennom Nesttun gå som toveistrafikk i Østre Nesttunveg. Først i november neste år vil Nesttunvegen være klar til å ta over trafikken igjen, og først da vil Østre Nesttunveg bli helt bilfri, sier Kongsbakk.

Prisen på veianlegget Midtun-Hop er 325 millioner kroner.

ÅPNING: Veidirektør Olav Søfteland setter kniven i snoren og åpner veianlegget Midtun-Hop. Søfteland assisteres av byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen og regionveisjef Ole Chr. Torpp.
Foto: John Lindebotten