— Det er skuffende at regjeringen heller ikke til neste år bygger ut midtrekkverk i det tempo som handlingsplanen forutsetter, sier Høyres samferdselspolitiske talsmann, Øivind Halleraker, til bt.no.

Høyres stortingsgruppe har bedt samferdselsdepartementet legge frem en oversikt over hvilke veistrekninger som får midtrekkverk neste år.

Rogaland får 4,2 km av de 17 kilometerne som skal bygges neste år.

Her kommer midtrekkverk:

E134 Langebru - Skjøi i Buskerud (2,2 km)

Riksvei 23 i Buskerud (0,8 km)

E18 Temes-Bie-Frivoll i Aust-Agder (3 km)

E39 Flekkefjord i Vest-Agder (0,7 km)

Rv. 510 Solasplittem i Rogaland (4,0 km)

E134 Førrebotn i Rogaland (0,2 km)

E6 Sveamarka i Nord-Trøndelag (2,1 km)

E134 Skjøl-Skjelbred i Buskerud (3,2 km)

I går la Statens vegvesen frem tiltakspakken for å hindre møteulykker på E16 mellom Trengereid og Voss. Det mest effektive virkemidlet — midtrekkverk - lå ikke inne i pakken, dette fordi veien ikke er bred nok til å bygge dette.

— Skal det bygges midtrekkverk på denne veistrekningen, må det bygges helt ny vei. En ting er at veibanen ikke er bred nok, uttalte regionveisjef Helge Eidsnes til bt.no i går.

Øivind Halleraker mener regjeringen har sviktet når det gjelder utbygging av midtrekkverk.

— Vi støttet regjeringen i forslaget om å bygge 750 km de kommende ti årene, men må konstatere at regjeringen ikke er i nærheten av å oppfylle planen. Så langt ligger vi an til mellom 10 og 20 km i året, noe som er altfor lite, sier han.