Da barnehagene ble bygget, lovet byrådet at de kun skulle stå i tre år.

— Ingen midlertidige barnehager blir permanente, sa daværende oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit (V) til BT i 2007.

Men slik gikk det ikke.

Åtte midlertidige barnehager fikk tillatelse i 2007/2008. Mange av dem ble bygget til tross for store protester fra naboene. Argumentet fra byrådet var at de skulle fjernes igjen.

Siden den gang er Rådalslien barnehage, som lå i Rådalslien skole, avviklet, og Årstad brannstasjon barnehage har blitt permanent. Nå pågår reguleringsarbeid med tanke på permanent barnehagedrift for resten av de midlertidige barnehagene. Montana barnehage skulle erstattes av Sollien barnehage, men også denne er nå foreslått omgjort til permanent barnehage.

Orker ikke mer

En av barnehagene det har vært mest usikkerhet rundt, er Ytrebygda barnehage. Nå har styrer for barnehagen, Mona Kleppe, fått nok.

— Jeg har valgt å si opp jobben min. Jeg har vært med på oppbygging, nedlegging, oppbygging og nedlegging. Vi fikk beskjed om at vi skulle legges ned til sommeren, men så fikk vi kontramelding om at vi skal være åpen ut 2012. Det skaper veldig mye usikkerhet blant foreldre, ansatte og barn, sier Kleppe.

Senest i fjor sommer ble seks avdelinger avviklet, de ansatte ble sagt opp og lokalene ryddet. Kort tid etter, måtte avdelingene åpne igjen. I høst ble seks avdelinger stengt igjen, og omgjort til privat barnehage for Statoil.

— Det har vært fryktelig tøft. Det å være styrer i noe så skiftende er ikke lett. Nå synes jeg andre kan ta over, sier styreren.

Hun sa ja til jobben fordi hun fikk vite at barnehagen skulle bli permanent.

— Å bli utsatt for så mye frem og tilbake, er dårlig barnehagepolitikk. Det er ikke bra å gjøre det på denne måten, sier Kleppe.

Tidligere i år ble to nye, midlertidige barnehager opprettet, Kniksen plass barnehage og Indre Arna barnehage. Begge disse er nå foreslått omregulert til permanente barnehager.

Naboene klaget på Kniksen plass barnehage, men klagen ble avslått på grunn av at den kun er midlertidig. Tre uker etter kom tilleggsinnstillingen til budsjettet der barnehagen blir foreslått omgjort til permanent barnehage.

— Jeg synes det er ganske horribelt. Her holdes vi for narr, uttalte leder i velforeningen, Kjetil Helle til bt.no.

- Har ikke vært ærlig

Leder i oppvekstkomiteen, Pål Hafstad Thorsen (Ap), mener barnehageutbyggingen bærer preg av brannslukking.

— Det er spesielt at Bergen i så mange år har tydd til midlertidige løsninger. Det gir en mangel på forutsigbarhet både for foreldre og ansatte, sier han.

Han mener det er viktig å komme i forkant, og planlegge og bygge for vekst.

— At vi har så mange midlertidige løsninger, er et symptom på at vi henger etter. Å gjøre midlertidige løsninger til permanente, er å holde nærmiljøet for narr. Byrådet har ikke vært ærlig overfor dem som har vært berørt negativt av midlertidige barnehager, sier han.

Barnehagebyråd Harald Victor Hove har forståelse for at det kan virke som et paradoks at Kniksen plass barnehage allerede nå er varslet omgjort til permanent barnehage.

— Vi må ivareta folks mulighet til å komme med innsigelser, og da er det viktig å varsle det så tidlig som mulig, sier han.

— Ser du at det kan oppleves som at dere har lurt nærmiljøet?

— Jeg oppfatter ikke det som å lure noen. Vi setter i gang en ny prosess hvor de er sikret samme rettigheter til å komme med uttalelser og innsigelser, sier byråden.