• Den tyske ubåten «U-864» ble torpedert av britiske HMS «Venturer» i februar 1945. Mannskapet på over 70 mann omkom.
  • Båten var på vei til Japan med våpendeler, tekniske tegninger, flydeler og anslagsvis 67 tonn kvikksølv.
  • Båten ligger på 150 meters dyp utenfor Fedje, der den ble oppdaget i 2003.
  • I 2009 besluttet Stortinget å heve ubåten. Regjeringen stoppet før jul hevingsprosjektet, etter at en ekstern konsulentrapport slaktet prosjektet.