De store villreinflokkene holdt seg i Vinje i Telemark i begynnelsen av jakten. Sist helg blåste det vest— og nordvestlig vind og dermed trakk det mange dyr over fylkesgrensen og inn i Hordaland.

— Flygerne forteller at det er fraktet mye reinskjøtt for jegere fra Odda, Røldal og Ullensvang ut fra Hellevassbu de siste dagene, forteller Per Helge Sekse ved jaktoppsynets sentral på Skinnarbu til Bergens Tidende.

Trekker sørover

— Også i Hansbu-traktene har det vært jaktet bra så langt i jakten. Det skal også ha vært jaktet på enkeltdyr lenger vest, så langt opp som ved Fagerli. I helgen ble det også jaktet noe i Buskerud like sør for fylkesgrensen mot Hordaland. Men på Eidfjord-siden har det ikke vært felt mange dyr, bortsett fra i fellesområdet sør for Nordmannslågen, sier Sekse.

Etter at dyrene hadde trukket inn i Hordaland før og i helgen, snudde vinden. Det har ført til at dyrene de siste tre dagene har trukket sørover Vidda igjen.

— Onsdag blåste det sørlig vind i fjellet og dyrene er nå trolig ute av Hordaland, sier Sekse. – Det ser ut til at de trekker ned i Vinje igjen. Værutsiktene lover ikke det beste for hordalandsjegerne de nærmeste dagene, sier Per Inge Sekse.

Halvert kvote

Årets jaktkvote er halvert i forhold til i fjor. I år er det utstedt fellingsløyve for 2500 voksne dyr, mens kvoten i fjor var 5500. Det kan felles kalv på hvert simlekort. I fjor ble det felt 2125 dyr i reinsjakten – flest i Vinje.

Norsk Institutt for naturforskning (NINA) har merket en del simler med radiosendere på Hardangervidda. Disse dyrene har et halsband som er farget enten rødt, gult eller grønt. De med gule eller grønn halsbånd må ikke felles. Men NINA oppfordrer jegerne til å skyte de dyrene som har rødt halsbånd. Man må i så fall ta vare på halsbåndet og sende det til NINA, som gir en GPS-mottaker til avsenderen.