JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.no— De gamle middelalderborgene, som det fremdeles finnes en god del av i Sverige og Danmark, representerer et spennende arkitektonisk uttrykk. Og hvorfor skulle det ikke være plass til noe slikt i Norge også? spør Lyder Leithaug. Bygningen i middelalderstil, som Leithaug har plassert på en utfylling i Nordåsvannet, har han likegodt kalt Paradis Castell.- Det kan være hotell eller det kan være leiligheter. For den del kan det også være sykehjem, sier Leithaug. Inspirert av kommunen Den tidligere bystyrerepresentanten for KrF opplyser at han har funnet inspirasjon til idien på reiser i Europa, og i Bergens Tidende. I august 1999 hadde avisen et oppslag som viste hvordan man i Bergen kommune kunne tenke seg boligbygging langs og til og med over Søndre innfartsåre mellom Hop og Fjøsanger.Bakgrunnen var ønske om fortetting langs hovedferdselsårene til og fra Bergen sentrum.Den foreløpige konklusjonen den gang fra kommunens side, var at byggekostnadene ville overstige salgsprisen, og at det ville være nødvendig med et offentlig tilskudd på fra 120.000 til 180.000 kroner pr. leilighet. Hvem våger å satse? - Nå er jeg spent på om jeg finner investorer som våger å satse på dette, og så vil jeg kontakte et arkitektkontor som kan ta seg av den detaljerte utformingen, sier Leithaug.Han har regnet ut at de to bygningene vil romme 55 leiligheter med et gjennomsnittlig areal på 100 kvadratmeter. Når det gjelder tilkomst fra den fremtidige firefelts motorveien, vil han overlate det til vegvesenet. Nesten som i Nice - Men jeg håper det vil være mulig å anlegge en promenade på utsiden av firefelts veien. Som modell for den tenker jeg meg Promenade des Anglais i Nice, sier Leithaug ubeskjedent.Lenger sør, ved Hopskrysset, har Leithaug også latt fantasien få fritt utløp. En diger plattform plassert på søyler over den nordlige delen av krysset, tjener som underlag for et stort anlagt nærings- og kontorbygg, eller et konferansesenter. Det fengende navnet på dette idiutkastet er Hop Chateau. Seriøs behandling På Hordaland vegkontor har de allerede hatt Lyder Leithaugs skisser liggende en stund.- Vi planlegger et møte med Leithaug og representanter for Bergen kommune for å avklare hva som skal skje videre med denne saken. Vi ønsker å gi saken seriøs behandling og vil drøfte dette grundig med kommunen. Det er viktig å få klarlagt hva som må ligge til rette for at saken kan utvikles videre, sier overingeniør Odd Høidalsvik ved Hordaland vegkontor.Høidalsvik understreker at vegkontoret på dette tidspunkt ikke har noen offisiell oppfatning av de idiene.- Men løsningen som han antyder på Hop synes kanskje noe overdimensjonert, sier Høidalsvik.

PARADIS CASTELL: Slottet og befestningsmurene foran er tenkt plassert delvis på utfylling og delvis på pæler i vannet. Lyder Leithaug tenker seg noenlunde samme løsning like nordenfor, ved å sprenge vekk den høye knausen like innenfor den lille holmen.