Mariakirken, Korskirken og Domkirken er byens tre gjenværende middelalderkirker. Men Nykirken nevnes ofte sammen med de tre da denne er bygget på ruinene av Klemenskirken, senere Erkebispegårdens kapell.

Mariakirken

Kirken er byens eldste bevarte bygning, bygningstekniske detaljer tyder på at kirken må ha stått fullført før 1150. Detaljer ved ornamentikken tyder på at arbeidet er påbegynt på slutten av 1000-tallet. Kirken er først omtalt i forbindelse med kong Sverres overfall på byen i 1138.

Kirken er i hovedsak bygget i romansk stil (1050 – 1250), men det østlige partiet av koret er høygotisk. Dette skyldes at kirken ble skadet i en brann i 1248 og derfor fikk koret bygget om.

De mange bybrannene opp i gjennom tidene har påført Mariakirken skader, men i de siste 500 årene har den vært skadefri. Mye av de gamle inventaret ble imidlertid fjernet under en restaurering utført av arkitekt Chr. Christie i perioden 1863-76.

Mariakirken var de tyske kjøpmenns egen kirke og ble derfor rikere utstyrt enn byens andre kirker. Prekestolen og alterskapet er en gave fra Bryggens kjøpmenn fra 1677, og prekestolen er regnet som et av Norges rikeste barokkarbeider.

Mariakirken har 330 sitteplasser.

Korskirken

Det hellige kors kirke ble reist ved bredden av Vågen på siste halvdel av 1100-tallet. Den er først nevnt i Sverres saga i 1181. Kirken var reist som en enskipet langkirke med kor i samme bredde som skipet, byggestilen var romansk.

Opprinnelig hadde kirken tvillingtårn, men disse ble ødelagt i en brann i 1582. Til esrtatning fikk den det nåværende vesttårn.

Navnet har ingen sammenheng med korsformen kirken har i dag. Ved flere ombygginger i første halvdel av 1600-tallet ble Korskirken utbygd med fløyer slik at den i også arkitektonisk forstand fremstår som en korskirke.

Korskirken har 775 sitteplasser og har siden 1320 vært sognekirke for Korskirkens menighet.

Domkirken

Kirken omfatter rester av to eldre kirker, den omtales for første gang i 1881 under navnet Olavskirken. Under Håkon Håkonssons innlemmet Fransiskanermunkene kirken i et kloster som ble oppført sør for kirken.

Kirken har gjennom tidene blitt rammet av flere branner og lå i ruiner da den ble domkirke i 1537.

Biskop Gjeble Pederssøn (død1557) fikk gjenreist tårnet og reparert andre skader på kirken. Skrudhuset ble bibliotek og skolestue, og fungerte som lokale for konsistorialretten som behandlet saker mot kirkens embetsmenn og skilsmissesaker fra ca 1600 til slutten av 1700-tallet.

Etter branner i 1623 og 1640 ble Gjeble Pederssøns tårn over midtskipet erstattet av et tårn i vestre ende av et langhus med to skip. Kirken hadde fått hovedtrekkene i sin nåværende utforming. En grundig restaurering av sideskipene ble foretatt av arkitekt Christian Christie i 1883-84. I perioden 1963-69 gjennomførte arkitekt Peter Helland-Hansen en restaurering som blant annet brakte de eldste murene frem i dagen.

Domkirken er sognekirke for Domkirken menighet og har 1000 sitteplasser.

Nykirken

Kirken ble reist på ruinene av Erkebispgården som barnt ned i 1621, men den ble rammet av brann igjen allerede i 1623. Nykirken har som de andre middelalderkirkene blitt ødelagt av brann flere ganger for så å bli gjenreist. Den siste i 1944 da eksplosjonskatastrofen på Vågen var årsaken.

Murene sto i mot og under restaureringen fikk kirketårnet hjelm og spir slik det var forutsatt fra arkitekt Reichborn da kirken ble gjenreist i 1763 etter en brann i 1756. Kirken er nå slik den var i 1763 med unntak av tverrarmen mot nordøst som stammer fra 1670.

Kilde: Bergen Byleksikon