Terje Persen er en flere frivillige medarbeidere i helsevesenet. I en stressende hverdag trenges noen som har overskudd av tid og lyst til å gi en ekstra hånd.

— Jeg er imponert over Terje. Vi skulle hatt flere som ham, sier Magnhild Christensen.

78-åringen er på medisinsk dagpost ved Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen. Terje Persen (67) er en av 20 frivillige medarbeidere på dagposten. Hver tirsdag møtes de to. Muntert prater de sammen og forstår hverandre.

En dag i uken er Terje Persen frivillig ulønnet medarbeider på dagposten. Han koker kaffe og serverer middag til pasientene. Dessuten prater, synger og lytter han. Skal en ta nye prøver eller trenger en hjelpende hånd, følger han dem på veien.

— Jeg prater med legene og sykepleierne om sykdommen. Med Terje snakker jeg om helt andre ting. Han får meg til å tenke på noe annet enn smerte og plager, forteller Magnhild Christensen.

Møtes i undertoner

Hun trimmer ikke ofte, men sitter ved siden av Terje Persen og er aktivt med den halvtimen fysioterapeuten drar dagpasientene med i en trimøkt. De ruller skuldrene, strekker bein og armer, tøyer, vrir og ror. Terje har stadig et smil og en god replikk på lur.

— Aldri har et menneske tatt skade av å gjøre noe godt for andre, sier han.

Den frivillige medarbeideren strever med å sette presise ord på hva denne tjenesten har gitt ham. Selv synes han at han får mer enn han gir. Pensjonisttiden får innhold når han bruker tiden til å hjelpe andre. I alle fall er han blitt et klokere menneske av å få del i pasientenes livserfaring.

Pasienter og frivillige møtes i undertonene. Sykdom handler om smerte, angst og depresjon. Midt i usikkerheten kommer de frivillige innom og deler tanker og impulser. De gir praktisk hjelp og har overskudd av tid.

Pust av frisk luft

Lisa Rein Mjaatveit (38) er en av de yngste frivillige. Trebarnsmoren meldte seg til tjeneste da hun mistet en av sine nærmeste. Hun så behovet for hjelp og kjente at det ga henne selv mening å gjøre en innsats.

— Å snakke om alvorlig sykdom er ikke så lett. Vi frivillige er et nøytralt mellomledd mellom helsepersonellet og pasientene og kan representere et pust av frisk luft, sier Lisa Rein Mjaatveit og forteller at de ler sammen, gråter sammen og trøster hverandre.

Hun er besøksvenn tilknyttet Sunniva Hospice. To timer i uken besøker hun en av pasientene. Hun kjenner ydmykhet for oppgaven.

Tobro, Hilde