• Man har lenge visst, sier Gunnar Staalesen alvorlig, - at det var attentatplaner mot Christian Michelsen. Men ikke at de var så konkrete som det nå viser seg.

— Vi har imidlertid fått adgang til klausulerte dokumenter fra Bergen politikammers arkiv, dokumenter som ellers ikke skulle frigis før 100 år etter Michelsens død, altså 2025. Basert på disse dokumentene presenteres nå for første gang en fremstilling av begivenhetene de 14 augustdagene i 1905 da Michelsen var i hjembyen, offisielt av helsemessige grunner.

Sleske svensker

Og begivenhetene dreier seg om sleske, svenske planer for et attentat på den brysomme bergenseren, med en agent fra broderfolket plassert på Gamlehaugen.

— Vi har selvfølgelig tatt oss visse litterære friheter i forhold til dokumentene, men la det likevel ikke herske noen tvil om det som nå legges frem i all offentlighet er basert på ugjendrivelige fakta - fakta som uten tvil vil gi nytt kildemateriale til fremtidens historikere. Sier forfatteren stadig alvorlig.

Ja, hva skal vi tro? Håndfast er det imidlertid at årets utgivelse for Gunnar Staalesen heter «Mordet på Michelsen» og nå er kommet på Bodoni Forlag. Og håndfast er det også at forfatteren og forlagsredaktør Jo Gjerstad har drevet 'research' på Gamlehaugen for Staalesens bidrag til 100-årsjubileet for 1905.

Samleserie

Man kan bokstavelig talt snakke om håndfast, for boken får plass inne i en passelig stor hånd. Det er med andre ord en miniatyrbok - og Bodoni Hus setter dermed i gang en ny samleserie idet datterselskapet Bodoni Forlag lanseres.

— Vi har produsert bøker i mange år, så det var naturlig etter hvert å satse på forlag, sier daglig leder Bjarte J. Hordnes. Og det er dessuten naturlig for bedriften å satse på lokalhistorie - i disse dager er også Billy Riddervolds «Kallenavn i Bergen» kommet ut. I tillegg tar Bodoni Forlag sikte på å utgi bedrifts- og institusjonshistorikker og idrettslitteratur. Bare i høst vil det til sammen komme 12 utgivelser med Bergen Turlags historie som den største.

Og «Mordet på Michelsen» som den minste. I format.

Vil skape en tradisjon

— Å lage miniatyrbøker er en kunst og et håndarbeid, forteller Gjerstad. - Det å kunne fremstille litteratur i små formater har vært en utfordring og besettelse fra skriftens morgen. Ute i verden er miniatyrbøker samleobjekter, men her i Norge har de ingen tradisjon.

Bodoni Forlag vil nå skape en tradisjon. Den første miniatyrboken, «Bodonimysteriet» (også av Staalesen), var til internt bruk, men fra og med «Mordet på Michelsen» skal de ut i vanlig salg. Erling Gjelsvik er allerede i gang med manus til nummer 2 som kommer neste høst.

Man kan ikke kalle hva som helst for miniatyrbøker. Reglene sier at de ikke skal være høyere (eller bredere) enn 10 cm,, og de skal være høyverdig litteratur satt med en skriftgrad som kan leses. Sånn sett er Gjerstads miniutgave av Koranen en tilsnikelse - for den kommer med påhengt lupe. Det trengs ikke når man skal fordype seg i hvordan Michelsen overlevd.

ARNE NILSEN
ARNE NILSEN