Han er daglig leder for Anleggsgartnermester Magne Løvaas AS som skal utføre gravearbeidet i Michael Krohns gate.

— Her skal det bli miljøgate med sykkelfelt i begge retninger. Fortauene skal få heller og fotgjengerfeltene blir i brostein. Vi skal være ferdige i slutten av februar, sier Løvaas.

Miljøgaten gjelder en 300 meter lang strekning av Michael Krohns gate. Men hele gaten skal få smalere kjørebane og fartsgrense på 40 kilometer i timen. Målet er blant annet å hindre dagens store gjennomgangstrafikk på 19.000 biler i døgnet, opplyser Statens Vegvesen. Byggearbeidene er en det av Bergensprogrammet.

Omkjøring via Damsgårdsveien

Gravearbeidet var ennå ikke kommet helt i gang i formiddag.

— Vi stenger veien først for å se hvordan trafikken fungerer. Det har vært flere i dag som har kjørt mot skiltene som viser innkjøring forbudt, forteller Løvaas.

Veien er nå stengt i retning mot Laksevåg ved oppkjørselen til Lien. Det er omkjøring via Damsgårdsveien.

— Vi begynner på det verste stedet, for her er det ganske mye smalere enn lenger borte, sier Løvaas.

Flere busstopp i retning Laksevåg er også flyttet ned i Damsgårdsveien.

<b>FLYTTET:</b> Flere busstopp i Michael Krohns gate i retning Laksevåg er flyttet ned i Damsgårdsveien.
ANE BØRHAUG
<b>FEBRUAR:</b> - Vi skal være ferdige i slutten av februar, sier daglig leder for Anleggsgartnermester Magne Løvaas AS.
ANE BØRHAUG
<b>STENGT:</b> Det ene feltet i retning Laksevåg i Michael Krohns gate er stengt. Gaten skal rustes opp.
ANE BØRHAUG