Vi skal redusere sykefraværet i Bergen med flere prosentpoeng i denne byrådsperioden, sa finansbyråd Christine B. Meyer til BT i februar i år.

Så langt har satsingen ikke gitt resultater. De kommuneansatte er i dag sykere enn det de var for ett år siden. Det viser tallene for andre kvartal i år.

Dyster utvikling

Sykefraværet i Bergen kommune varierer mye fra kvartal til kvartal, men dersom en sammenligner 2. kvartal 2008 med tidligere år, er utviklingen dyster. Økningen i sykefraværet sammenlignet med samme periode i fjor er på 0,7 prosentpoeng. Det totale sykefraværet i kommunen er nå på 9,9 prosent.

Ikke siden 2004 har de kommuneansatte vært så syke som de er nå.

Kommunens egen oversikt viser også at sykefraværet øker blant de fleste grupper ansatte. Både ledere og vanlig ansatte er sykere nå enn tidligere.

Det er ikke lett å finne noen trøst når en ser på fraværslengde. Korttidsfraværet øker og langtidsfraværet ligger fortsatt like høyt som i fjor.

Bergen er ikke alene

Finansbyråd i Bergen, Christine B. Meyer (H), har satset mye på å få ned sykefraværet i kommunen. Det såkalte nærværsprosjektet skal sørge for at de ansatte blir fulgt bedre opp, blant annet gjennom å dyrke frem bedre ledere.

I første kvartal i år så det ut til at prosjektet hadde båret frukter. Nå kom tilbakeslaget.

— Jeg skulle gjerne sett at utviklingen gikk andre veien, sier Meyer.

Hun understreker at det kan være en mulig feilkilde i tallene at vi i år hadde tidlig påskeferie.

— Uavhengig av feilkilder, så må vi konstatere at utviklingen ikke er slik vi ønsker, sier finansbyråden.

Tilbakeslaget svekker likevel ikke hennes tro på at det er mulig å redusere sykefraværet betydelig.

— Dette skal vi få til. Å redusere sykefraværet er fortsatt min viktigste oppgave de neste årene, sier Meyer.

Av de større byene som Bergen kommune sammenligner seg med, er det ikke en eneste kommune som kan melde om nedgang i sykefraværet fra 2. kvartal i 2007 til 2. kvartal i 2008. Det synes Meyer er en mager trøst.

«Nærværsdag» i Grieghallen

— Vi konsentrerer oss om Bergen. Sykefraværet har vært, og er fortsatt for høyt i Bergen sammenlignet med mange andre kommuner, sier Meyer.

13. oktober arrangerer hun og kommunen «nærværsdagen» i Grieghallen.

— Det aller viktigste for at vi skal lykkes er at vi klarer å forankre prosjektet nedover i organisasjonen. Dette er et felles løft hvor både ansatte, tillitsvalgte, verneombud og ledelse må dra sammen, sier Meyer.

Ved å redusere sykefraværet med to prosentpoeng kan kommunen årlig spare omkring 120 millioner kroner.

— Når det gjelder sykefravær får vi ikke slike resultater over natten. Det er liten tvil om at det finnes andre effektiviseringsmetoder som gir raskere gevinst. Jeg har hele tiden sagt at vi må vente til hele denne firårsperioden er over, før vi kan se om vi har lykkes, sier finansbyråden.

Hvordan redusere sykefraværet? Luft idéene dine her.