Meyer bekreftet mandag kveld at hun har søkt stillingen som ny konkurransedirektør etter Knut Eggum Johansen.

— Jeg ble kontaktet av et rekrutteringsfirma for et par uker siden. Etter å ha gått noen runder med dem, har jeg valgt å legge inn søknad, forteller hun.

Det er rekrutteringsfirmaet ISCO Group som leder arbeidet med å finne en ny konkurransedirektør. Mandag kveld ble søkerlisten offentliggjort, med Meyers navn på.

Meyer er i dag byråd for helse, omsorg og inkludering. Hun var finansbyråd i årene fra oktober 2007 til april 2009.

— Dersom Christine får jobben, blir jeg den første til å gratulere og vil være veldig glad på hennes vegne. Hun vil naturligvis gå av som byråd om dette skjer, sier byrådsleder Monica Mæland i en pressemelding tirsdag formiddag.

Informerte partiene

Etter bystyremøtet mandag kveld samlet Meyer gruppelederne i bystyret for å informere dem om situasjonen. Møtet foregikk bak lukkede dører.

Meyer er innstilt på å fortsette i stillingen som byråd til søknadsprosessen er avklart, men flere i bystyret tolker beskjeden som at hun er på vei ut.

— Skulle jeg få stillingen, vil jeg selvsagt søke avskjed som byråd. Og det vil i så fall skje lenge før tiltredelse, sier Meyer.

Meyer skal ha opplyst til bystyrets gruppeledere at regjeringen etter planen skal utnevne ny konkurransedirektør i statsråd like før jul.

- Ser du noe problem ved å bli sittende som byråd mens du er søker på en annen stilling?

— Det blir det opp til Monica Mæland å vurdere. Jeg har holdt henne informert hele tiden, svarer Meyer.

— Jeg kan dessverre ikke kommentere noe om denne saken før i morgen klokken 10, skriver byrådsleder Monica Mæland i en tekstmelding til bt.no.

Ansettes for seks år

Knut Eggum Johansen (65) er direktør for Konkurransetilsynet i dag. Etter planen skal regjeringen utnevne ny konkurransedirektør i statsråd like før jul.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet lyste 9. november ut stillingen. Konkurransedirektøren skal tilsettes i en åremålsperiode på seks år, med mulighet for forlengning i nye seks år.

Christine Benedichte Meyer er 46 år og bor i Åsane. Hun er gift med tidligere statsråd Victor Norman. Meyer er utdannet dr. oecon og var førsteamanuensis ved NHH. Hun var statssekretær 2001-03.

Det var Meyers mann, Victor Norman, som i sin tid som arbeids- og administrasjonsminister fikk flyttet Konkurransetilsynet fra Oslo til Bergen. Tilsynet har hovedkontor i Telegrafen midt i Bergen sentrum.

- Tap for Bergen

Gruppeleder for SV, Oddny Miljeteig, bekrefter at hun tolker det som at Meyer er på vei ut av bergenspolitikken.

— Det er et tap både for byrådet og Bergen. Det blir opp til byrådsleder å vurdere om det er riktig at hun sitter som byråd mens hun er søker, sier Miljeteig.

Her er søkerlisten

Søknadsfristen til stillingen som direktør for Konkurransetilsynet gikk ut 25. november.

Mandag kveld ble søkerlisten offentliggjort av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

I tillegg til Meyer står følgende navn på listen: kommunalsjef/assisterende rådmann Øyvind Haga fra Samnanger, avdelingsleder Hege Sæhle Samland fra Kvam, internasjonal koordinator Nicholas Sayer fra Bergen, direktør Jostein Skaar fra Bergen og utredningsleder Kjell J. Sunnevåg fra Bergen.