Vanligvis skal tinglysingsprosessen av eiendommer ta fire dager, med én dags slingringsmonn. Nå tar det opptil seks uker å overdra eierskap. Tinglysingskontoret holder på å konferere sikringsobligasjoner som er datert til 27. juni.

— Vi er vanligvis åtte saksbehandlere på kontoret, men i dag er vi bare fem. Vi har vært nede i fire også, og dokumentbunken vokser seg meterhøy, sier avdelingsleder Jon-Birger Prestgård.

Dokumentene skal mottas, registreres, konfereres og sendes ut igjen. Formkravene må følges med pinlig korrekthet skal det passere.

Den samme ansatte ved tinglysingskontoret kan ikke registrere og konferere det samme dokumentet selv, og vips så dannes det flaskehalser. Især når ikke alle er i stand til å foreta konfereringen, og ferieavvikling er en realitet.

— Vi har ikke budsjett eller menneskelige ressurser til noe særlig overtidsjobbing, men noen av oss har sittet flere kvelder, forteller Prestgård.