Dette går frem av Rusmiddelstatistikken for 2009, publisert av Folkehelseinstituttet i går, skiver aftenbladet.no.

Der står det også at alkohol er det desidert mest misbrukte rusmiddelet blant bilførere som mistenkes for rus. Alkohol ble funnet i 4600 prøver. Men i 1480 prøver ble det funnet metamfetamin, og dette er en firedobling siden 2001.

Cannabis ned

Dette stoffet har dermed for første gang skjøvet THC, som er virkestoffet i cannabis (altså hasj og marijuana) ned på tredjeplass blant ulovlige rusmidler blant bilførere.

— Det er en helt klar tendens til at metamfetamin øker og amfetamin går ned, sier Liliana Bachs ved Folkehelseinstituttet til Aftenbladet.

De to stoffene har sterkt slektskap og det kan være komplisert i skille dem i analysene fordi noe av metamfetaminet omdannes til amfetamin i kroppen.

Beroligende

Beroligende legemidler (benzodiazepiner) er også et svært mye brukt rusmiddel. Analysene viser at dette veldig ofte blir funnet i kombinasjon av andre rusmidler. Det er Klonazepam som har økt mest de siste årene, men Diazepam (valium, Vival) er aller mest brukt i denne gruppen.

Ulovlig importerte legemidler blir også funnet, og ett av disse, Fenazepam, blir nesten bare funnet i Agderfylkene og Rogaland. Stoffet brukes i Russland og enkelte østeuropeiske land, men det selges ikke lovlig i Norge. Funnene tyder på at en eller flere ulovlige importører distribuerer dette stoffet lokalt. Av 69 slike saker, var 53 funn fra bilførere i Agder eller Rogaland i fjor.

Ecstasy nesten borte

Men MDMA (ecstasy) ble funnet i 194 blodprøver i 2001, ble det dette stoffet bare funnet i 12 prøver i 2009, det vil si 0,3 prosent av blodprøvene.

Det går frem av statistikken at politiet testet litt færre bilførere for rus i 2009 i forhold til 2008.

— Forskjellen er så liten at dette vil jeg ikke legge vekt på, sier Liliana Bachs. Det er bare noen få hundre færre prøver, og ingen trend.