Det går frem i den første undersøkelsen ved Stiftelsen Bergensklinikkene siden metadonprosjektet begynte i 1998. — Våre første konklusjoner viser at det skjer en dramatisk nedgang i heroinmisbruket, sier forskningssjef Arvid Skutle.20 personer er hittil undersøkt. Til sammen 40 brukere skal i løpet av det neste halvåret undersøkes etter at de har brukt metadon i ett år. Siden 1998 har rundt 115 personer begynt med metadonbehandling i Bergen. Metadon fjerner virkningen av heroinrusen.Undersøkelsen viser at blant de 20 personene gikk halvparten på kommunal sosialhjelp. Etter ett år var alle unntatt én mottakere av trygdeytelser.- De får bukt med heroinen, og går vekk fra å være passive sosialhjelpsmottakere. De vinner verdigheten tilbake, hevder Skutle. Men mange sliter med gjeld, og 15-20 prosent bruker andre rusmidler jevnlig. Gjennomsnittsalderen i materialet er 37 år.- Jeg vet ikke hva som blir konklusjonene om et halvt år. Nykommerne er yngre, sier Skutle.De unge har ofte tyngre rusproblemer.Mer enn 1000 narkomane får i dag metadonbehandling i Norge. Nesten like mange venter på behandling. Tidligere i år viste en undersøkelse at bruk av Subutex, eller "metadon light", halverer antall narkomane som ruser seg på heroin mens de venter på metadonbehandling.