Anleggsarbeidene starter midt i august i Dolviken, opplyser prosjektleder for Ringveg vest, Ottar Midtkandal, til Bergens Tidende.

Oppdraget er ikke formelt utdelt, og ingen kontrakter er undertegnet. Men Midtkandal lar det skinne gjennom at det nok blir Mesta som får oppdraget.

— Fordi Mesta hadde det laveste anbudet, sier Midtkandal til Bergens Tidende.

— Er det en automatikk i at det laveste anbudet vinner?

— Nei da, men her hadde vi fire konkurrenter. Og alle fire er svært seriøse selskaper, sier Midtkandal.

Ferdig i 2010

Mestas anbud er på vel 601 millioner kroner. Anbudet omfatter 2,6 kilometer firefelts tunnel fra Dolvik under Søreide og Strømme bro til Sandeid, der Bjørgevegen møter Fyllingsdalsveien. I tillegg omfatter anbudet tunnelforbindelse mellom Dolviktunnelen og Straumevegen. Ferdige kryss ved alle tunnelutganger hører også med i anbudet.

Tunnelen er beregnet ferdig til bruk i april 2010.

Mestas konkurrenter om tunnelen var NCC AS med 648 millioner kroner, Veidekke AS med 690 millioner og Skanska AS med 610 millioner kroner.

Midtkandal understreker at alle anbudene ligger innenfor Statens vegvesens kostnadsoverslag for Ringveg vest.

Ny Ytrebygdsveg

Det er byggetrinn 1 av Ringveg vest som starter nå i august. Foruten den nevnte tunnelen med tilhørende kryss, skal Ytrebygdsvegen mellom Kokstad og Birkelandskrysset bygges helt om til tofelts vei med gul stripe. Utsendelsen av denne entreprisen skjer i august.

Den nye Ytrebygdsvegen til Birkelandsskiftet er ferdig i april 2008, ifølge veivesenets egen fremdriftsplan.

I tillegg kommer elektriske installasjoner og styringssystemer, som sendes ut våren 2007.

Samlet kostnadsoverslag for byggetrinn 1 er 1.101 millioner kroner.

Usikkert med resten

Byggetrinn 2 av Ringveg vest er firefelts tunnel fra Sandeid til Liaflaten på Vestre innfartsåre.

Byggetrinn 3 er firefelts tunnel fra Dolviken mot Flyplassvegen.

Samlet kostnad for byggetrinn 1, 2 og 3 er 2,7 milliarder kroner.

Det er usikkert når byggetrinn 2 og 3 kan realiseres. Ingenting av dette er finansiert innenfor tidsrommet 2006-2015.