At noen skubber borti på et fullt utested, eller sniker i den lange, uorganiserte køen, kan være nok. Slåsskampen er i gang.

— Noen har lavere terskel for å tåle irritasjon enn andre. For mange senker dessuten alkohol terskelen for å bli frustrert, sier politioverbetjent Morten Ørn ved Hordaland politidistrikt til BT.

Siden 1997 har voldssakene i Hordaland politidistrikt økt med over 25 prosent, viser statistikk fra politiet.. Fra 2002 har tallet på slike straffesaker vært cirka 1100 i året.

De fleste voldstilfellene skjer på utesteder i Bergen sentrum, og nå ønsker politiet å ta tak i problemene.

— Vi ønsker å ta tak i situasjoner som kan skape frustrasjoner. Det kan være småting, som gjør at situasjonsbestemt vold oppstår - for eksempel en pølsebod som okkuperer fortauet, og gjør at folk som passerer må gå ut i veien, sier Ørn, og skiller mellom to typer vold.

Relasjonsbestemt vold : Gjerningsmann og offer kjenner hverandre, for eksempel tilhører de samme familie, eller samme kriminelle miljø. - Her er det store mørketall. Denne typen vold blir ofte ikke anmeldt, sier Ørn.

Situasjonsbestemt vold: For eksempel gatevold eller blind vold. - Vårt inntrykk er at situasjonsbestemt vold langt oftere blir anmeldt, også den bagatellmessige, sier Ørn til BT.