BJARNE KVAMbjarne.kvam@bergens-tidende.no

En av årsakene til den økte volden i fjor kan være at politiet på grunn av budsjettproblemer i fjor høst var langt mindre synlig i bybildet i helgene. Flere tilfeller av anmeldt familievold er også en viktig årsak til økningen.

Høyest voldsrat Tyverier og innbrudd har politiet klart å redusere de siste fem årene, men volden har de altså ikke klart å temme.

I forhold til Stavanger, Trondheim og andre større byer i Norge (bortsett fra Oslo) er voldsraten klart høyest her. I 1999 hadde Bergen 4,3 voldsanmeldelser per 1000 innbyggere, mens tilsvarende i Trondheim var 3,3. Stavanger lå på 2,8.

Sjefen for politiets ordensavdeling har likevel ikke tro på at bergensere er mer voldelige.

– Nei, det kan jeg ikke tenke meg. En mulig forklaring på dette kan være at politikammeret ligger midt i byen, slik at det er enkelt å stikke innom og anmelde, sier politiinspektør Harald Antun til Bergens Tidende.

Større økning Økningen i antall anmeldelser det siste tiåret har vært noe større i Bergen enn for landet sett under ett: 38,5 prosent i Bergen mot 32 prosent på landsbasis.

– Volden er blitt råere og det er en tendens til at man raskere enn før tyr til vold i konfliktsituasjoner, sier politiavdelingssjef Tove Lian Mathiesen ved politiets person— og voldsavsnitt.

Ulike typer vold Det er mange ulike typer vold.

Det mest alvorlige er legemsbeskadigelsene, som det var 216 tilfeller av i fjor. De mindre alvorlige er legemsfornærmelser, som det var 740 tilfeller av i 2000.

Såkalt uprovosert vold er det svært lite av. Det pleier alltid å være en foranledning til en voldsepisode, for eksempel en krangel.

De best brutale oppgjørene skjer internt i kriminelle miljøer. Men slik vold blir sjelden anmeldt, av frykt for represalier.

Familievold er et annet problem, som Bergen politidistrikt har prioritert. I fjor var det en sterk økning i slike anmeldelser, fra 131 til 211 (pluss 61 prosent). Det er en ønsket utvikling, for å få den skjulte volden frem i dagen.

– Mørketallene er store, sier avdelingssjef Lian Mathiesen.

På fylla i sentrum Den største voldsgruppen er sakene som skjer i «våtmarksområdet»: Rundt skjenkestedene i sentrum, i helgene. Det typiske er at gjerningsmann og offer er beruset, og midt i 20-årene.

– I utgangspunktet har vi en såkalt nulltoleranse. Vi slår ned på alt av uregelmessigheter og ordensforstyrrelser når vi patruljerer, sier politiinspektør Harald Antun.

Til tross for dette økte voldsanmeldelsene i «våtmarksområdet» i fjor med 14 prosent.

– Dørvaktene er nøkkelen til å få ned voldsnivået. Vi satser på å profesjonalisere dørvaktene, og venter at det vil gi resultater på sikt, sier politiinspektør Antun til Bergens Tidende.