• Når selvmord skjer er det en stor belastning for Kriminalomsorgen.

Det sier Per Sigurd Våge, leder for Kriminalomsorgen Region vest.

— Vi hadde gjennomsnittlig ett selvmord i året da jeg var direktør i Bergen fengsel på begynnelsen av 90-tallet. Det var en så stor belastning for fengslet, at det ble satt i verk tiltak for å jobbe aktivt mot selvmord. Vi fikk blant annet inn mer kompetanse, sier Våge.

I dag er flertallet av helsepersonellet i Bergen fengsel psykiatriske sykepleiere.

— Slik sett er de innsatte i Bergen fengsel i en fordelaktig situasjon. Jeg vet at de ansatte har forhindret flere selvmord, sier Våge.

Uforutsigbare selvmord

Han sier likevel at selvmordene kan være uforutsigbare.

— Vi har eksempler på folk som har vært inne til observasjon, der det ikke har vært tegn til noe galt. Likevel har den innsatte begått selvmord.

Ifølge undersøkelser Bergen fengsel har gjort av selvmord siden begynnelsen av 90-tallet skjer de fleste selvmord i forbindelse med varetektssituasjonen til en innsatt.

- Hva kan være bakgrunnen til dette?

— En innsatt er sårbar de første dagene i fengsel, med en helt ny tilværelse bak murene, sier Våge.

Våge peker på at de ikke har indikasjoner på at det er selve soningsforholdene i fengselet som gjør at fanger kan begå selvmord.

— Det er viktig å få frem at de personene som er i vårt system har en belastet bakgrunn, som gjør at de er mer utsatt for selvmord enn andre, sier Våge.

Han peker på at det er rundt 400 selvmord i landet i året. Om en ser på fangebefolkningen ser en at de har større rus- og levekårsproblemer enn andre.

Tiltak mot selvmord

- Hva er de viktigste tiltakene mot selvmord i fengslene?

— Det viktigste er de menneskelige relasjonene mellom de ansatte og innsatte. Det kan for eksempel være nær kontakt og årvåkenhet. Har man mistanke om at noe er galt kan man kanskje ha en åpen luke eller dør inn til cellen og tilsyn hver halvtime eller oftere, sier Våge.

Den andre faktoren er lett tilgang til psykiatri.

— Her mener vi at kontakten og samarbeidet med helseetaten er blitt god de siste årene, sier Våge.