Det kommer frem i en undersøkelse Respons Analyse har utført for BT i dagene etter åpningen av Bybanen.

— Tendensen er ikke overraskende. Jo høyere inntekten blir, desto mer faller bruken av privatbilen, kommenterer avdelingsleder Arvid Strand i Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Godt over syv av ti bergensere med inntekt over 800.000 kroner mener det var rett å bygge Bybanen. I samme inntektsgruppe mener nesten samtlige av dem at Bybanen bør bygges ytterligere ut. I inntektsgruppen under er oppslutningen om banen ca. ti prosent lavere.

  • Positivt at Bybanen er pop også blant de høytlønte. De har ofte både en og to biler i familien og råd til å bruke begge, kommenterer Lisbeth Iversen (KrF), byråd for miljø og byutvikling.

Utdannelse spiller inn

Undersøkelsen til Respons viser også at det er størst oppslutning om Bybanen blant bergensere med mer enn seks års utdannelse.

— Det rimer også bra med vår generelle oppfatning. Jo høyere utdannelse, desto sterkere står kollektiv transport, sier Arvid Strand i TØI.

Offentlig ansatte er for øvrig blant de mest positivt innstilte til Bybanen.

De eldste mest skeptiske

Undersøkelsen viser ellers at den gjenværende skepsisen til Bybanen er størst blant bergensere over 60 år. Aldersgruppen mellom 30 og 44 år har flest bybanetilhengere, og også flest som ønsker videre utbygging. Nesten ni av ti spurte i undersøkelsen mener at bybanenettet må bygges ytterligere ut etter at neste byggetrinn til Lagunen står klart i 2013.

  • Helt dronning. Det har vært krevende å arbeide med Bybanen, og engasjementet har vært stort. Denne undersøkelsen viser likevel at bergenserne omfavner banen når den først er kommet, sier Lisbeth Iversen.

Stabil oppslutning

For to år siden støttet bare halvparten av bergenserne byggingen av Bybanen. Sist Respons utførte en tilsvarende undersøkelse, i februar i år, var to av tre bergensere for å bygge Bybanen. Dette tallet har ikke endret seg etter at de første passasjerene reiste med den i forrige uke. Størst popularitet har Bybanen blant sentrumsbeboere.

Når Bybanen skal bygges videre, foretrekker over halvparten av de spurte at det skjer fra Lagunen til Flesland. En firedel vil ha den videre til Åsane, mens Fyllingsdalen og Loddefjord får lavest oppslutning.

— Dette er i tråd med anbefalingene til faginstansene, sier Lisbeth Iversen.

Blod på tann

Byråden vil smi mens jernet er varmt, og vil utrede muligheten for å drive frem bybane til flere bydeler samtidig.

  • Den viktigste jobben er likevel å få på plass finansieringen. Vi trenger ti-tolv milliarder. Da vil Bybanen være finansiert både til Flesland, Knarvik og Fjell, sier Iversen.

Byråden mener at dette ikke er for ambisiøst eller dristig.

  • Ikke når vi ser at Oslopakke nummer tre er på 50 milliarder. Nå skal vi arbeide hardt for å få staten på banen i et løft for mer Bybane i Bergen, sier Iversen, oppildnet av mandagens bystyrevedtak om å forsere utbyggingstakten. Vedtaket har full utbygging som mål innen 2025.

Er du overrasket over at de med høye inntekter er positive til Bybanen?