— Man vil jo være lykkelig, vil man ikke? Hvis dette er oppskriften, kan jeg gjerne prøve den, sier student Nina Jansen Wiig (22).

Sammen med Marit Voll (19) får hun stukket et Lykkepromille-­kort i hånden når de beveger seg gjennom kantinen på NHH.

Tine Blomfeldt (27), som er prosjektleder for Lykke­promillen i Bergen, deler ut kort hvor det står hvor mye alkohol jenter og gutter kan drikke for å holde en lav promille gjennom kvelden. Dette skal ikke bare opprettholde, men også øke lykkefølelsen.

Når man drikker alkohol, skiller kroppen ut to stoffer, dopamin og GABA. Dopamin virker stimulerende og skaper følelse av lykke og tilfredsstillelse, mens GABA virker bedøvende. Så lenge utskillelsen av dopamin er større enn utskillelsen av GABA, har du «lykkepromille», ifølge prosjektets hjemmesider.

Pliktfyll

— Hjernen er ikke lenger i stand til å nyttiggjøre seg dopaminen etter 0,6 i promille, mens GABA fortsetter å produseres. Mye av risikoen for ulykker, skader og vold reduseres så lenge man har under én i promille. Å drikke mindre er en fordel for den enkelte student, men også for samfunnet, sier Blomfeldt.

27-åringen forteller at hun selv var en av dem som drakk mye.

— Jeg merket at det negative tok over. Senere, da jeg hadde verv som leder av Studentutvalget på Psykologisk fakultet og da jeg var leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, ble det mange drikkeanledninger. Der kom jeg i flere situasjoner hvor det føltes som en forventning at jeg drakk alkohol. Andre studenter med verv kaller det pliktfylla, sier 27-åringen.

LYKKEKORT: Det er forskjell på hvor mye jenter og gutter kan drikke for å ligge på et lykkenivå. Kortene viser alternative drikkeplanleggere for gutter og jenter.

Blomfeldt understreker at hun ikke har et mål om at studenter skal slutte å drikke.

— De som ikke drikker forteller meg at det ikke er når medstudenter tar én øl eller to at de føler seg utenfor. Det er når dialogen går over til monolog. Med lavere promille oppnår vi tryggere og sunnere studentmiljøer, sier prosjektlederen.

Bort med vikingfylla

Kari Lossius, avdelingsdirektør ved Bergensklinikkene, var en av dem som utviklet og lanserte begrepet «lykkepromille» tidlig på 2000-tallet. Hun vil endre ungdommers holdning til alkohol. Målet er å få vekk dritingskulturen i de nordiske landene.

— Det tar tid, men jeg har tro på at den vikingfylla vi har i Norge i dag kan erstattes med litt mer kultiverte vikinger, sier Lossius.

— Dette er en utrolig flott kampanje som gjør at man når frem til ungdom og kan diskutere ordentlig med dem. Det er vanskelig å løfte pekefingeren og si «slutt å drikke alkohol». Ungdom kommer til å fortsette å drikke alkohol, men vi forteller dem hvordan man kan unngå å bli dritings, sier hun.

Pål Henrik Kristiansen, prosjektleder for studentaktiviteter hos Akan kompetansesenter, jobber med å koordinere prosjektlederne for Lykkepromillen i Bergen og Trondheim. Han er glad for engasjementet de møter ved universitetene, og mener at mange studentrådgivere og studentledere ønsker å sette rusforebygging på agendaen.

Tror på endring

— I Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2010 ser vi at 40 prosent av studentene drikker risikofylt, sier han.

— Det virker som om et høyt alkoholkonsum er normalisert i Norge, og da er det ikke det letteste i verden å få studentene til å drikke mindre. Vi vil likevel prøver å påvirke dette tallet noe, og skape en kulturendring, sier Kristiansen.

Ole Trygve Stigen, avdelingsdirektør ved levekår og helse ved Helsedirektoratet, mener det er viktig å bevisstgjøre studentene om deres alkoholbruk.

— Studentene er blinket ut som en risikogruppe som det er viktig å ha oppmerksomhet rundt. Uten at jeg har vitenskapelig belegg, tror jeg en slik type påminnelse som Lykke­promillen har betydning for bevisstgjøringen, sier Stigen.