Forskere fra Folkehelseinstituttet, avdeling for skadedyrkontroll har undersøkt forekomst av hodelus hos husstander til barneskolebarn. Tilsammen deltok 6203 husstander fra 42 skoler i de fem kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø.

Dette er den første vitenskapelige undersøkelsen som ser på omfanget av hodelus i Norge.

Vanlig problem

Mer enn 6000 familier gredde sine medlemmer for hodelus og svarte på spørsmål om nåværende og tidligere forekomst av hodelus. Færre enn en prosent av husstandsmedlemmene hadde hodelus den dagen de ble gredd. Flere barneskolebarn enn førskolebarn, eldre barn og voksne hadde hodelus.

Blant barneskolebarna var forekomsten størst hos tredjeklassinger. Selv om få personer hadde hodelus da de ble gredd, hadde over en tredjedel av husstandene tidligere opplevd hodelus blant sine medlemmer. Over tid er derfor problemet meget vanlig, skriver forskerne på FHIs hjemmeside.

Sjekk hodene

Myndighetenes råd for å unngå gjensmitte er det viktig at alle i omgangskretsen blir sjekket for hodelus.Da forskerne gjorde opp sine funn konkluderte de med at i Bergen og Oslo hadde flere husstander hatt hodelus enn i Tromsø og Bodø.

– Dette kan skyldes at menneskene bor tettere i de førstnevnte kommuner med større grad av mulighet til å få overført hodelus fra andre. Både nåværende og tidligere forekomst av hodelus var påvirket av hvilken skole henholdsvis barnet og husstanden tilhørte, noe som tyder på at spredning av hodelus mellom barn på samme skole, enten det skjer på selve skolen eller blant skolevenner på fritiden, har vesentlig betydning for smittesituasjonen, mener Folkehelseinstituttet.

Gjensmitte

Risikoen for at skolebarn hadde hodelus var høyere dersom husstanden deres tidligere hadde hatt hodelus, og en tredjedel av husstander som tidligere hadde opplevd hodelus hadde opplevd dette mer enn én gang.

Har du gode råd mot lus? Del dem med bt.no-leserne i kommentarfeltet under!

URBANE KRYP: Landets to største byer er mest plaget av lus. ILLUSTRASJONSFOTO: ROLF ØHMAN