Bybanekontoret i Bergen har lenge hevdet at bybanen bør bygges videre fra Nesttun til Lagunen fortest mulig. For det er først med Lagunen som endestasjon at bybanen gir de største gevinstene. Utbyggingen fra Nesttun til Lagunen er foreløpig beregnet til 275 millioner kroner, og er ikke med i Bergensprogrammets del 1, som løper til 2011.

Reduksjonen i driftsutgiftene på 10 millioner kroner er sett i forhold til et alternativ der buss gir et tilbud med samme kapasitet som bybane.

Gevinsten på 10 millioner kroner oppnås med 5 minutters avganger i rushtiden og 10 minutters avganger utenom.

En slik frekvens på strekningen Bergen sentrum-Nesttun vil derimot øke driftsutgiftene med 5 millioner kroner, viser beregningene.

Men dersom frekvensen endres til 7,5 minutter i rushtiden og 15 minutter utenom, vil også Bergen sentrum-Nesttun gi økonomisk gevinst. Da reduseres driftsutgiftene med 7 millioner kroner.

På strekningen Bergen sentrum-Lagunen vil driftsutgiftene med denne frekvensen gi en gevinst på hele 27 millioner kroner.