— I Sogndal har foreldrene ofte fleksibel arbeidstid, og det er i tillegg korte avstander mellom arbeid og hjem, sier pedagogisk konsulent Randi Elisabeth Hagen i Sogndal.

Det tror hun er med på å forklare hvorfor bare 34,6 prosent av barna mellom seks og ni år har heldagsplass i skolefritidsordningen.

— På en såpass trygg plass som Sogndal vil jeg også tro at noen elever blir sendt hjem med egen nøkkel etter at skoledagen er over, sier hun.

Flest i Førde

I Førde er det helt motsatt. Der har 72,1 prosent av barna heldagsplass på SFO.

— Det kan ha sammenheng med at vi bor i en kommune der det har vært mye tilflytting. Nettverket er kanskje annerledes enn i eldre, mer etablerte samfunn. Kanskje færre foreldre har familie å støtte seg på, sier ordfører Nils Gjerland (Sp).Også i Bergen har over 70 prosent av barna heldagsplass på SFO. Skolebyråden i Bergen, Filip Rygg, tror bystatusen er en del av forklaringen.

— Antakelig vil flere foreldre i storbyene ønske seg et heldagstilbud i skolens regi, sier Rygg.

Kvam er en av kommunene der få barn har heldagsplass, under 40 prosent av barna mellom seks og ni år.

— Jeg tror prosentandelen vil bli høyere, jo mer sentralisert kommunen her. Det har blant annet med familiestruktur å gjøre. Her i Kvam er det muligheter for at den eldste i søskenflokken kan ta vare på de mindre søsknene. Det er ikke så enkelt hvis ungdomsskolen ligger ett sted og barneskolen et annet sted. Her ligger de vegg i vegg, sier rådmann Harald Inge Anderssen i Kvam herad.

Trygt på landet

Forskningsleder Christian Wendelborg ved NTNU Samfunnsforskning tror at bykommuner vanligvis har flere barn på SFO enn landkommuner.

— Det har noe med trygge oppvekstmiljø å gjøre, og kanskje også noe med hvor mange som jobber. I landkommuner kan det være flere som er tilgjengelig for barna i skoletiden, sier han.

Han tror også at variasjonen kan forklares med ulikt tilbud.

— SFO skal både gi rom for lekselesing, samtidig som det skal være en arena for frilek uten mye voksenstyring. Det er blandede signaler på hva det skal være, dermed blir det stor variasjon, sier han.