KARI PEDERSEN

— Jeg synes vi har funnet frem til en smart og fleksibel løsning, sier styreleder Per Kragseth i Grieghallen.

Torsdag skal komité for byutvikling behandle reguleringsplanen for det nye parkeringsanlegget. Det politikerne har fått på bordet er følgende løsning:

  • 400 nye underjordiske parkeringsplasser skal stå klar til bruk ved årsskiftet 2005/2006. På samme tidspunkt skal like mange parkeringsplasser være fjernet fra gategrunn.
  • Det nye parkeringsanlegget får innkjørsel fra Lars Hillesgate. Bilene svinger av ved Nina Griegs vei mellom Nygård skole og Grieghallen, kjører ned under Grieghallen og inn i parkeringsanlegget som blir liggende under Edvard Griegs plass. Utkjørsel til Strømgaten.

n Anlegget bygges i tre etasjer. Øverste etasje får høyere takhøyde og kan tas i bruk som messeareal når behovet tilsier det.

  • Grieghallens nye garasje blir både privat finansiert og drevet. Bystyret avviste i 1999 en løsning med kommunal finansiering og drift, der overskuddet ble tilført et kulturfond. Prislapp blir ca. 100 millioner kroner.
  • Kommunen er grunneier og avstår grunn til parkeringsanlegget, mot at Grieghallen ruster opp Edvard Griegs plass. Plassen skal stå ferdig samtidig med p-anlegget. Arkitektkonkurranse blir forberedt i disse dager.

Per Kragseth, tidligere kommunalråd for Ap, rekker trolig å se bystyret behandle parkeringspakken fra Grieghallen før han går av som styreleder.

Høyres Egil Herman Sjursen blir ny styreleder for Grieghallen.