Bt.no har fått tilgang til et av de nyeste elektroniske sjøkartene, oppdatert i desember 2003. Der finnes ingen antydning til skjær utenom Revskolten i det aktuelle området i Vatlestraumen.

Ikke merket av

— Undervannsskjæret ligger akkurat på timetersgrensen rundt Revskolten. Det er ikke merket av spesielt på kartene våre, sier administrerende direktør Tor Andreas Svanes i C-map Norway til bt.no.

"Rocknes" fikk i desember 2003 et nytt, elektronisk kart fra C-map, men etter det Svanes har fått greie på var det ennå ikke installert. I stedet ble et eldre, britisk kart benyttet.

Uansett viser begge sjøkartene 29 meters dybde rett nord for fyrlykten.

— Målestokken gjør at det er umulig å få med alle dybder i et så trangt sund. Elektroniske kart er likevel langt mer detaljerte enn papirkart, og blir oppdatert hver 14. dag, sier benyttet.

Uansett viser begge sjøkartene 29 meters dybde rett nord for fyrlykten.

Ikke eget skjær?

Siden revet ligger akkurat på timetersgrensen kan det ha blitt oppfattet som en del av Revskolten, og ikke som et eget skjær. Svanes synes likevel det ville vært naturlig at Sjøkartverket hadde utvidet timetersgrensen tilsvarende og merket av dybden 9 meter i sine opplysninger til kartprodusenten.

Med steinlast om bord stakk «Rocknes» over 10 meter dypt.

Oppdaget i 1997

Kystverket opplyser i en pressemelding i kveld at grunnen nå blir midlertidig merket. Det er også sendt ut melding om denne grunnen til alle loser og alle andre sjøfarende. De opplyser at grunnen ble oppmålt av Sjøkartverket senest i 1997.

— Kystverket ønsker nå å gå i nærmere dialog med Sjøkartverket vedrørende ny informasjon som blir fortløpende kommunisert og som er viktig for skipsfarten, heter det i pressemeldingen.

Viktig informasjon om endringer i ledene gis gjennom Etterretning for Sjøfarende (EFS). Alle endringer som betegnes som viktige for navigasjonen skal meldes gjennom denne kanalen, men endringer som ikke er av «vesentlig betydning» blir ikke innmeldt i EFS.

— Den aktuelle grunnen er ikke registrert i EFS. I forhold til praksis har derfor denne endringen ikke tidligere vært kjent i Kystverket, heter det i pressemeldingen.

IKKE MERKET AV: Revet der "Rocknes" trolig har gått på grunn ligger nord for Revskolten (den nederste fyrlykten). FAKSIMILE AV KART FRA C-MAP.