1. september. Kvernknarren. Ediksmesse.

Primstavmerke oftest et kvernhjul.

Dagen er egentlig til minne om den hellige Egidius som bl.a. var skytshelgen mot tørke, og kanskje er det derfor dagen hos oss har fått størst oppmerksomhet som kvernknarren.|

Dagen ga varsel om mengden av kvernvann videre utover høsten. Været denne dagen ville vare helt til Mikkelsmesse (29. september), og var det tørt denne dagen ville det bli tørt hele høsten. I Østerdalen mente de at om det regnet denne dagen ville det fortsette å regne i 7 uker fremover.

Ved kvernhuset holdt kvernkallen til, han kunne lokke folk til seg ved vakkert spill. Gikk du til kvernhuset med fela St. Hans-kvelden eller julenatten så kunne du få opplæring og bli mesterspillemann med en gang. En av våre kjente slåtter, ”Fossegrimen” omhandler dette fenomenet.

Kvernknarren er en av årets farligste dager, men kan du si frem formelen ”syv, ni, tretten” og kanskje også banke i bordet etterpå, da skulle du kunne føle deg noenlunde trygg, det ble garantert at formelen skulle virke.

8. September Marimesse om høsten .

Primstavmerket, en krone, stor M eller en saks.

Dagen er til minne om jomfru Maria sin fødselsdag og er en av de 4 merkedagene vi har om henne (se 2. febr., 25. mars og 15. august)

Jomfru Maria hadde en gang en tjenestejente som stjal fra henne et silkenøste og en saks. Silkenøstet gjemte hun på brystet, men ble oppdaget. Jomfru Maria straffet henne ved å si at hun heretter skulle ha et merke etter nøstet på brystet og en liten saks i rumpa. Straks ble tjenestejenten til ei svale. Etter den tid har alle svaler silkenøstet i brystet og saks i halen og får aldri lov å sitte på grønn kvist.

Denne dagen skal sauene klippes. Er det vanskelig å finne sauene på beitet kan du spørre edderkoppen (kongroen), den vil kunne peke med den ene foten i den retningen du bør leite. Edderkoppen blir derfor enkelte steder kalt for ”sauepeka”

På Hedmarken bruker de derimot folk med ”gild hårvokster på armer og lår” som saueleitere, disse folkene er de beste til denne jobben sies det der.

Er det godt vær denne dagen vil det bli like bra utover høsten.

14. september. Korsmesse om høsten.

Primstavmerket oftest et kors.

Denne dagen i år 629 gjenreiste keiser Herakleios Jesu kors på Golgata. Korset hadde perserne stjålet året før, men korset var nå kommet til rette igjen. Korset ble først funnet i 326, derfor har vi også korsmesse om våren. (se 3. mai)

På korsmesse om høsten skulle kornet være i hus og grinder skulle tas ned.(se korsmesse om våren da grinder og gjerder skulle være satt opp)

Denne dagen var også siste frist til å dra hjem fra setra, nå var det de underjordiske som skulle overta. Men før folkene dro satte de gjerne mat på bordet som huldrefolket skulle få når de overtok. Om en ikke gjorde dette kunne en vente ulykke på buskapen neste sommer.

**21. september. Mattismesse.

Primstavmerket er oftest en øks.**

Dagen er til minne om apostelen og evangelisten Matteus. Matteus var tidligere toller, en foraktet og hatet yrkesgruppe på den tid, det var derfor ikke så rart at det vakte oppsikt da Jesus valgte en slik mann til apostel. Fariseerne, som så at Jesus satt til bords med Matteus og andre tollere og vanlige folk, spurte forskrekket: ”Hvorfor eter deres mester med tollere og syndere?” Uttrykket ”Tollere og syndere” kjenner vi fremdeles i dag.

Matteus var forkynner i Etiopia i mange år og omvendte mange mennesker. Kong Egippus datter Ifigenia, som nettopp var død da Matteus kom til slottet, vekket han opp fra de døde.

Kongens bror Hirtakus, som senere ble konge, ville gifte seg med Ifigenia, men hun ville ikke gifte seg med en som ikke var kristen, og Matteus støttet henne. Den nye kongen ble sint og ga ordre til at Matteus skulle drepes, noe som skjedde mens Matteus holdt messe ved alteret. Matteus er skytshelgen for finansfolk, bankansatte og skatteoppkrevere.

Bjørnen begynner nå å forberede seg på å gå i hiet, ser du en bjørn som samler gress og mose til hiet må du la den være i fred. Ingen må da bruke navnet bjørn, du må kalle den for bamse, godfar, breifot eller lignende ellers vil bjørnen dukke opp og angripe både folk og fe.

Dagen er en ulykkesdag. Gå aldri ut om kvelden uten lue eller hatt, flaggermusen som selv er skapt av et hår fra den onde, flyr ustanselig rundt huset for å nappe et menneskehår. Klarer den det går det ille med mennesket.

Er været pent på Mattismesse vil det holde seg pent i fire uker til.

**29. september. Mikkelsmesse.

Primstavmerket en vekt.**

Mikkelsmesse har vært en av de viktigste merkedagene. Dagen er til minne om erkeengelen Mikael. Erkeengelen Mikael har høyest rang av Guds engler, han sloss mot onde makter på dommedag, og på vekten veier han sjelene og menneskets gode og dårlige gjerninger opp mot hverandre. Mikael er barmhjertig og lar ofte de gode gjerningene veie mer enn de dårlige.

Mikkelsmesse har lenge vært knyttet til tradisjonen med innhøstingsfester og markedstid (vekten indikerte også kjøp og salg), men dagen har også vært en viktig avtaledag. Økonomiske oppgjør var ofte lagt til denne dagen, da skulle korn, poteter, arbeid og skatter og avgifter betales. Mikkelsmesse var mange steder også flyttedag for tjenestefolk.

Husdyra måtte være inne om kvelden denne dagen ellers kunne de forsvinne, få lus eller sulte i hel i fjøset i løpet av vinteren.

Du må heller ikke finne på å gifte deg denne dagen, ekteskapet vil bli mislykket. Drømmer du Mikkelsmesse-natten om den du skal gifte deg med, må du ikke fortelle noen om det hvis du vil at drømmen skal gå i oppfyllelse. Men dersom du ikke vil at drømmen skal bli virkelighet må du straks fortelle om den til andre.

Pent vær Mikkelsmessedagen gir samme slags vær neste sommer, men kommer dagen med styggevær, blir sommeren deretter.

Kilder:

”Mari Vassause”, Birger Sivertsen

”Primstaven”, Anne B. Bull-Gundersen

”Folkelige værvarsler”, Ørnulf Hodne