I den gamle romerske kalender begynte året med mars måned. Oktober ble derfor den åttende måneden i året. Octa (latin) betyr 8, derav navnet oktober.

4. oktober. St. Frans. Primstavmerke et halvt kors. (ikke på vår illustrasjon)

Dagen er til minne om Frans av Assis, født i1182,og som var grunnleggeren av fransiskaner— ordenen, også kalt tiggermunkene eller gråbrødrene.

Han var dessuten kjent for å ha et godt lag med dyr, dyra sto stille og lyttet når han prekte for dem ble det fortalt. Den hellige Frans døde 3.oktober i 1226 bare 44 år gammel. Han er Italias skytshelgen og beskytter for de fattige, for økologer og for dyr og dyrevernorganisasjoner. Da dyrevernorganisasjonene i 1929 skulle etablere ”Dyrenes dag” var det derfor naturlig å velge 4.oktober.

Slik været er denne dagen skal det bli helt til første vinterdagen (14. oktober)

Dagen er en uhellsdag, husk derfor å låse døren om du går ut av huset!

7. oktober. Britemesse. Kåldagen. Primstavmerke et kors, bok eller et tre (lyng)

Dagen er minnedag for den hellige Birgitta fra Vadstena, Sveriges mest kjente helgen.

Birgitta (1303-73) var grunnleggeren av Birgittinerordenen som på det meste omfattet hele 70 klostre. Den 7. oktober 1391 ble Birgitta kanonisert til helgen av paven i Roma, noe som ble feiret i Peterskirken med hele 30.000 tente lamper og lys. Birgitta er skytshelgen for Sverige, men også for pilegrimer og for en fredelig død.

Dagen ble også kalt Kåldagen, nå skal kålen høstes og lagres for vinteren.

Britemesse var også merkedag for å starte kardingen av ull for vinteren.

Noen primstaver har lyng som primstavmerke, de mente at denne dagen begynte bjørnen å grave hi og samle lyng til vinterleiet.

14. oktober. Første vinterdag. Primstavmerke en vott.

Nå er vi kommet over på primstavens vinterside, det er grunnen til at merket på primstaven er en vott. Opprinnelig var merket en pavehanske, denne dagen er også messedag for pave Callistus, men siden dagen er regnet som første vinterdag var det naturlig på våre breddegrader at symbolet ble en vott. Pave Callistus døde denne dagen i 222. 14. oktober har også vært faredag for tjenestefolk, skulle du slutte i jobben eller bytte arbeidsgiver om høsten var det denne dagen det skulle skje.

Første vinterdag er en viktig merkedag for vinterværet. Er det godt vær denne dagen vil det bli er god vinter, men er det kaldt denne dagen kommer det mye snø til vinteren.

All avling og ved skal være i hus til vinterdagen og nå er det også tid til å sette bjeller på hesten slik at folk kan høre når den kommer i de mørke kveldene.

18. oktober. Lukasmesse (ikke merket på vår primstav)

Lukasmesse er til minne om evangelisten Lukas som skrev Lukasevangeliet som bl. a. omfatter det kjente juleevangeliet.

Lukas er skytshelgen for slaktere, leger og kunstnere.

21. oktober Jomfrudagen, Ursuladagen. Primstavmerke en pil.

Dagen er viet den hellige Ursula, født tidlig på 200-tallet. Sankta Ursula dro sammen med 11 jomfruer til Roma på pilegrimsreise, men på veien hjem i 238 ble de tatt til fange av hunnerne (asiatiske krigere) i Køln i Tyskland og hele følget hennes ble drept. Ursula fikk ekteskapstilbud, men da hun svarte nei ble også hun drept, de skjøt piler i brystet på henne.

Er det godt vær og mildt denne dagen blir det en hard vinter.

En må ikke arbeide med noe som går rundt denne dagen, det kan bære galt av sted.

28. oktober. Simonsmesse. Fyribod. Primstavmerke dobbelt kors.

Dagen er til minne om apostlene Simon Seloten og Judas Thaddeus. Begge var misjomærer i Persia i det første århundret. Der gikk de løs på et hedensk tempel og hisset på seg en rasende folkemengde. Det kunne gått ille, men Judas og Simon fikk hjelp fra oven. Et lyn slo ned i templet og drepte alle angriperne. Simon og Judas ble senere henrettet, Simon ble saget i to og er derfor skytshelgen for treskjærere og skogsarbeidere. Judas ble slått ihel med en klubbe og er skytshelgen for mennesker i desperate situasjoner.

Levningene deres kom sannsynligvis til Peterskirken i Roma den 28. oktober en gang på 600-700 tallet.

Dagen ble også kalt Fyribod fordi en fra nå av kunne vente frost og snø.

På denne dagen kunne unge ektepar gå fra gård til gård og be om såkorn. Såkorn er bra å ha for unge nygifte, men skikken skulle også være lykkebringende for de to.

Siste tegnet på sommersiden av primstaven.
De første tre på vintersiden av primstaven