November har navnet etter det latinske ordet novem som betyr ni. November var den niende måneden i den gamle romerske kalenderen

1. november. Allehelgensdag. Primstavmerket et kors (ofte flere), kirke eller skip.

Dagen blir i dag markert på første søndag i november.

Denne dagen er til minne om alle helgener og mennesker som er blitt drept p.g.a. sin kristne tro. Det er så mange at det er ikke nok dager i året til å minnes disse enkeltvis, derfor har vi denne dagen der vi skal minnes alle.

Det er gammel skikk at vi besøker gravene denne dagen og da tar vi gjerne med oss blomster, kranser og lys. Skikken med å tenne lys på gravene har virkelig tatt seg opp i våre dager.

Dersom det legger seg is før denne dagen blir det ingen isvinter, men kommer det is like etter allehelgensdag er det mye is i vente utover vinteren.

Er du fra Hordaland og finner en sau (eller andre husdyr) på fjellet denne dagen har du etter gammel skikk krav på en tredel av dyrets verdi som finnerlønn, og bor du på Voss bør du prøve jaktlykken, går det godt denne dagen vil jaktlykken holde seg hele vinteren.

Går du til skogs denne dagen (i bjørnetraktene) kan du kanskje se bjørner som sitter på steiner og tørker seg før de går inn i hiet. Allehelgensdag er siste frist for å gå i hi.

11. november Mortensmesse. Primstavmerke er en gås.

Dagen er til minne om Den hellige Martin som ble født rundt 316 i Ungarn. Allerede som 15 åring ble han tvunget til å tjenestegjøre i den romerske her. Martin viste sin forakt for krig ved å legge ned våpnene og bare bære et kors foran seg. Dette førte til at han ble fengslet. Senere reiste han til Frankrike der han grunnla et kloster og slo seg ned som munk.

Han var en hjelpsom og uselvisk person som hadde stor omsorg for de fattige. En gang kom han forbi en tynnkledd, fattig stakkar som sto og ristet av kulde. Da delte Martin kappen sin i to og gav den ene delen til stakkaren som frøs. Slike historier gjorde Martin populær og folket ville ha han som biskop. Det ville ikke Martin så han forsøkte å gjemme seg blant gjessene. Det var ikke lurt for gjessene skvaldret og skrek og røpet hvor Martin hadde gjemt seg. Dermed ble Martin biskop mot sin vilje. Han ble skikkelig arg på gjessene som hadde røpet gjemmestedet og påbød at gjessene skulle slaktes. Dette skal være bakgrunnen for at vi fremdeles spiser gås til Mortensmesse. Gåsehold var ikke så utbredt i Norge så her ble det ofte spist gris i stedet, men uansett ble dette måltidet regnet som den siste festmiddagen før jul.

Dersom det regner denne dagen vil det regne også de neste 50 dagene, altså helt til nyttår.

St.Martin er Frankrikes nasjonalhelgen og skytshelgen for soldater, fattige, fanger, avholdsfolk og gjess!

St. Martin døde i 397 og ble begravet den 11. november dette året.

23. november. Klementmesse. Primstavmerket kan symbolisere kirkebyggeren, men er oftest et anker.

Dagen er til minne om St. Clemens som var den 4. biskop i Roma ca. år 88 til 97. Clemens omvendte mange til kristendommen, noe den romerske keiseren ikke satte pris på. Clemens ble fengslet og satt til straffarbeid på Krim. Her gikk han i gang med å rive de hedenske templene og bygde kirker i stedet. For dette ble han dømt til døden og kastet i Svartehavet med et anker rundt halsen. På slutten av 900-tallet ble hans levninger med ankeret funnet og ble tatt med og skrinlagt i kirken San Clemente i Roma.

På grunn av ankeret ble St. Clemens skytshelgen for sjøfolk, og dagen hadde derfor også benevnelsen båtsok. Mange mente at ankeret betydde at båtene skulle ligge for anker denne dagen.

Er det godt vær denne dagen blir det en hard vinter. Fra denne dagen må en også regne med at vinterstormene og styggeværet klemmer til.

25. november. Karimesse, Kari med rokken, Kari Vasskar. Primstavmerket kan være et kors, et sverd, et hjul (rokkehjul)

Sta. Katarina, som dagen er til minne om, var en vakker, lærd kongsdatter fra Alexandria som levde på 300— tallet. Hun var en svært veltalende kvinne og gikk offentlig ut og anklaget keiser Maxentius for avgudsdyrkelse. Keiseren, som hadde et godt øye til denne unge kvinnen, valgte å la henne få argumentere mot 50 egyptiske filosofer. Katarina vant alle 50 over på sin side, noe som førte til at keiseren lot filosofene brenne og Katarina skulle piskes i to timer. Hun klarte seg gjennom piskingen, himmelske makter hjalp henne. Senere ble hun forsøkt drept på et hjul med roterende kniver, men et lyn fra himmelen drepte bødlene og ødela torturinstrumentet. Da var det bare halshugging som sto igjen og det skjedde i år 310. En flokk engler hentet hennes legeme og fraktet det til Sinai der hun ble gravlagt. Et kloster, Katarinaklosteret, ble bygget over hennes grav, der hun ligger den dag i dag.

Hjulet på primstaven, som symboliserer torturinstrumentet, ble av folk oppfattet som et rokkehjul, derfor er dagen også kalt Kari med rokken.

Katarina er skytshelgen for jenter, jomfruer, koner, jurister og dommere.

Er det pent vær denne dagen blir det pent også i julen.

Nå begynner spinnetiden, og en bør også sette i gang med klæsvasken for å bli ferdig til jul (derfor ble dagen også kalt Kari Vasskar). Dagen er også startdagen for støping av lys til jul.

Denne dagen er kvinnene ekstra ømme og kjærlige og derfor er dagen ideell som bryllupsdag. Regner det i hode på bruden blir hun rik, men dersom det blåser vil ekteskapet bli turbulent. Skinner solen betyr det lykke. Har bruden en brett på bunadstakken sin er det et sikkert tegn på at hun er gravid.

30. november. Andresmesse. Andreas fisker. Primstavmerket en fiskekrok.

Dagen er til minne om apostelen Andreas, bror til Peter. Andreas var fisker og Jesus sa til han at han skulle ut og fiske mennesker, han er derfor blitt kalt verdens første misjonær.

Andreas forkynte i Hellas og i områdene rundt Svartehavet. Rundt år 60 ble St. Andreas fengslet og dømt til døden. Han ble bundet til et skråttstilt kors der han hang i to dager og snakket til folk før han døde den 30. november i året 60 (eller 62). Det x-formete korset har siden hatt navnet Andreaskorset etter han.

Andreas relikvier var frem til 1208 i Apostelkirken i Istanbul, men ble da flyttet til domkirken i byen Amalfi i Italia der St. Andreas hvert år blir minnet ved at befolkningen henger sølvfisker på en statue av han som takk for god fangst.

Andreas er skytshelgen for fiskere og fiskehandlere og for gamle jomfruer og slaktere.

På denne dagen skal du begynne å fiske julefisken, men pass på: Møter du en katt eller et kvinnfolk på vei til fisket tegner det ikke bra, fisket blir dårlig og båten kan ta skade. Ser du ei kråke er det et dårlig tegn, men ser du en flokk med kråker eller ei ørn, kan du regne med storfangst. Ingen må ønske deg lykke til med fisket, da blir fisketuren mislykket. Derfor sier vi fremdeles ”skitt fiske” den dag i dag.

_Kilder: Birger Sivertsen.”Mari Vassause”

Anne b. Bull- Gundersen. ”Primstaven”

Ørnulf Hodne. ”Folkelige værvarsler”_

Primstaven, evigvarende kalender med faste merkedager. Vi lærer deg hva hakkene betyr.