1. august: Peters lenker. Ofte merket med nøkkel eller lenker (ikke på vår illustrasjon) til minne om apostelen Peter som på tross av lenker og flere vaktmenn, ble reddet ut av fengslet av en engel, kort tid før kong Herodes skulle føre fangen frem for folket. (se Apostlenes gj. 12. kap. vers 3-8) Dagen er en ulykkesdag, du bør ikke gifte deg eller legge ut på reiser el. l. , og viktige arbeidsoppgaver er det lurt å utsette noen dager.

Dersom det regner denne dagen vil det bli regn i tre uker fremover.

3. august: Vesle Olsok. Primstavmerket er en øks, noe mindre enn den som markerer olsok 29. juli. Det var på denne dagen i 1031 at Olav ble gravd opp igjen og biskop Grimkjell erklærte han for hellig.

Vesle Olsok-kvelden ble ofte benyttet til å besøke budeiene på setra, ”budeiebesøk” var sikkert også i Olav den hellige sin ånd?

10. august: Larsok-Larsmesse. Primstavmerket er en rist.

Dagen er til minne om den hellige Laurentius som var skattmester under pave Sixtus II. (257-258). Laurentius ble beordret til å overgi kirkens rikdommer til keiseren. Istedenfor penger og kostbarheter overrakte han keiseren hundrevis av blinde, faderløse, syke og fattige og uttalte: ”Dette er kirkens skatter”. For denne oppførselen ble han dømt til en grusom død, han ble lagt på en glødende rist og stekt levende.

St. Laurentius er skytshelgen for kokker og bakere, arkivarer og bibliotekarer, men også for brannmenn og ting som har med ild og varme å gjøre.

Er det regn denne dagen blir det en våt høst, er det klart blir det en kald vinter.

Dagen er blant de farlige, men det positive er at kleggen fra og med denne dagen ikke lenger plager kuene den høsten.

15. august: Maria Himmelfart. Merket er en krone eller et tre. Dette er en av de fire merkedagene vi har om jomfru Maria (se 2. februar, 25. mars, og 8. september) Dagen er til minne om dagen da jomfru Maria ble hentet opp til himmelen av Jesus og en engleskare.

Minnet om jomfru Maria er fremdeles levende og mange timg er oppkalt etter henne, for eksempel blomstene Maria Nøkleblom, Marimjelle og Maria gullsko, men ogsø Marihøne (Maria Fly-fly)

Er det regnbyger denne dagen er været utrygt helt frem til Mikkelsmess (29. september)

23. august: Siste hundedag. (ikke merket på vår primstav)

Hundedagene gikk inn den 23. juli og har nå vart i 4 uker. Nå kan en slappe av igjen, en kan også bade, for vannet er ikke lenger ”giftig”, hundene er blitt normale igjen og maten er mindre utsatt for forråtnelse og mugg.

For Sotramannen som sa: ”Eg gifta meg den dagen hundedagane gjekk inn og seinare har dei aldri gått ut att”, er denne dagen trolig ikke like hyggelig som for folk flest.

24. august: Barsok. Primstavmerket er oftest en kniv, øks eller et kors. Dagen er til minne om apostelen Bartolomeus, han forkynte det kristne budskapet i mange land og gjorde mange undere, særlig helbredet han syke og ”besatte”. I år 50 ble han dømt til døden og flådd levende. Han er skytshelgen for bønder og slaktere og andre yrkesgrupper som arbeider med skinn.

Barsok er også dagen da bukkene skulle slaktes.

Slik været er denne dagen skal det bli helt til Korsmesse (14. sept.)

Dagen ble også regnet for å være første høstdag og det var grunn til å flytte buskapen ned fra sætra.

29. august: Johannes halshogging. Merket er oftest et sverd. (ikke merket på vår illustrasjon)

Dette er dagen da Johannes døperen ble halshugget etter ordre fra kong Herodes.

Har du kratt og busker som skal hugges er dette rette dagen å gjøre det, etter gammel tradisjon vil buskene ikke gro opp igjen om de blir hugget denne dagen...

Værvarslet for dagen sier at om det er en så stor sky den dagen at en rekker å sale en hest før skyen forsvinner igjen, da skal en ikke mangle kvernvann den kommende vinter.

Kilder: ”Mari Vassause” av Birger Sivertsen

”Primstaven” av Anne B. Bull-Gundersen

”Folkelige værvarsler” av Ørnulf Hodne

LES OGSÅ:

Skjønner du hakket?

Merkedager i februar

Merkedager i mars

Merkedager i april

Merkedager i mai

Merkedager i juni

Merkedager i juli

Primstaven, evigvarende kalender med faste merkedager. Vi lærer deg hva hakkene betyr.