1. april. Narredagen. Primstavmerket kan være en narr eller et skip.

Å narre april er en gammel skikk som fremdeles er helt vanlig i aviser, radio og TV og blant folk flest.

6. april. Pave Sixtus martyr. Primstavmerket er oftest en fiskekrok.

Pave Sixtus var den sjette pave (derav navnet) i Roma etter apostelen Peter i årene 115 til 125. Han ble halshugget under kristendomsforfølgesene og ble gravlagt i Peterskirken i Roma.

I de kalde fylkene i landet er dette dagen da bjørnen kommer ut av hiet, og nå er den både sint og sulten så stikk av straks du ser den.

14. april. Sommerdag, Flyttedag. Primstavmerke et tre.

Dagen er en festdag til ære for sommeren, på denne dagen snur vi primstaven til sommersiden som går fra 14. april til 14. oktober.

Dagen er en viktig merkedag, den gir varsel for hele sommeren. Slik været er denne dagen blir det hele sommeren, frost denne dagen gir elendig sommervær og regn og vind bærer bud om en uværssommer.

Du må ikke sy denne dagen, da kommer det mark i osten !!!!

Navnene Flyttedag og Faredag har sammenheng med at dagen var flyttedag for tjenestefolka, ansettelsesforholdet kunne avsluttes og et nytt kunne begynne. Om noen skulle forpakte gårdsbruk var det gjerne denne dagen som var flyttedagen også i slike forhold.

16. april. Magnusmesse. Primstavmerke: hakke, halvkors eller øks.

Magnus Erlendson , som var født i 1080, var norsk jarl av Orknøyene, men ble drept av sin fetter 16. april i 1115. Magnus ble erklært som helgen i 1135 og et par år senere begynte byggingen av Magnuskatedralen i Kirkwall til hans ære. Orkenøyene har siden 1983 hatt vennskapsavtale med Hordaland fylke.

Primstavmerket, en hakke, er en påminnelse til bonden (og hageeieren) om at han nå kan begynne med vårarbeidet.

23. april. St. Jørgens dag eller St. Georgs dag. Primstavmerke et kors.

Dagen er til minne om St. Georg . Han kom fra Kappadokia i Tyrkia og var en kristen soldat, men ble halshugget på denne dagen i 303 under kristendomsforfølgelsene da.

St. Georg, som i Norge ble kalt St. Jørgen, er Englands nasjonalhelgen og er skytshelgen for jordbruk. Han er også skytshelgen for soldater. Da kongens datter skulle ofres til draken var det Georg som utførte soldatdåden ingen andre våget, nemlig å nedkjempe dragen og berge prinsessens liv.

Han er også skytshelgen for spedalske (jmf. St. Jørgens hospital i Bergen)

Da speiderbevegelsen ble etablert i 1907 ble St. Georg gjort til skytshelgen også for disse. Speiderne minnes fremdeles St. Georg på den 23. april.

Slik været er denne dagen slik vil også vårens vær bli, og har skjæra lagt flere egg enn vanlig, vil det bli et godt kornår.

Et gammelt sagn sier at om denne dagen faller sammen med langfredag da vil verden gå under, men dette skjedde ikke verken i 1734 eller i 1886, og heller ikke i 1943, så denne spådommen er vel noe usikker?

25. april. Markusmesse – Store gangdag. Primstavmerket kan vær en kvist med blad, et aks eller åker med veg rundt.

Dagen er viet evangelisten Markus. Markusevangeliet er det eldste av evangeliene i Det nye testamentet. Det er tradisjon å spise marsipan denne dagen, marsipan betyr ”markusbrød” og har fått navn etter evangelisten.

Betegnelsen ”Store gangdag” kommer av skikken med at presten ledet menigheten i en prosesjon rundt åkrene, mens han velsignet disse for at det skulle bli god avling.

Godt vær denne dagen gir en god høst, dårlig vær gir tilsvarende dårlig høst.

Kilder: ”Mari Vassause” av Birger Sivertsen.

”Primstaven” av Anne B. Bull— Gundersen.

Primstaven, evigvarende kalender med faste merkedager. Vi lærer deg hva hakkene betyr.