— Vi skal få barn til å sperre opp øynene i begeistring over det de får se, sier Svein Anders Dahl, prosjektleder for byggingen av Bergen Vitensenter. De siste månedene har han besøkt flere av Europas beste vitensentre for å ta med seg impulsene til Bergen.

Hav, vær og energi

2700 kvadratmeter står til disposisjon når byens nye senter for artige eksperimenter åpner dørene om et år. Det er en av Mjellem & Karlsens verkstedhaller på Marineholmen som ominnredes og utvides til vitensenter. Senteret skapes i nært samarbeid med vitesentrene i Cardiff og København.

Bergen Vitensenter skal konsentrere seg om temaene hav, vær, energi, kropp og mat. Barn, unge og voksne skal selv få gjøre forsøk og lære nye ting i praksis.

Alvorlig svikt i interessen for real- og naturfag har fått Bergen kommune, Universitetet, Høgskolen i Bergen, Hordaland fylkeskommune og Bergen Næringsråd til å gå sammen om å reise senteret.

– Vi må få flere til å se hvor interessant og spennende det er å arbeide med natur- og realfagene, understreker universitetsdirektør Kåre Rommetveit, som er styremedlem for senteret. Selv har han planer om å ta med seg barnebarna til det nye senteret og ser ikke bort fra at de kan lære ham et og annet.

Gøyale eksperimenter

En ekstraordinær gave fra Norsk Hydro på 100 millioner kroner i forbindelse med 100-årsjubileet gjør det mulig å realisere senteret og gjøre det til en nasjonal nyskapning. 40 millioner kroner skal brukes til å innrede senteret med alle dets attraksjoner. Resten skal benyttes til å fornye utstillingene de første ti år.

– Skal vi fortsatt være et av verdens beste land å bo i, må vi øke interessen for de viktigste fremtidsfagene, mener ordfører Herman Friele, som ivrer for det nye vitensenteret. Han tror det er viktig at det er gøyale eksperimenter som tilbys.

Byens vitensenter i miniutgave er alt godt besøkt i Nygårdsgaten 112. Nysgjerrighet er skapt og mange barn legger sine fødselsdagsselskap hit.

Svein Arne Dahl regner med at Bergen Vitensenter vil trekke 90.000 besøkende årlig. Han planlegger å anskaffe mellom 100 og 120 installasjoner for eksperimentering og opplevelse og har alt bestilt den første, en luftkanon som blåser en ball opp i luften og holder den der. Særlig jakter han på slikt som kan appellere til engasjement, refleksjon og kreativitet.

Paahl J. Kahrs Arkitekter har tegnet det nye bygget på oppdrag fra Rieber Eiendom. I tilknytning til en stor eksperimenthall bygges kafeteria og klasserom der klassene kan samles til refleksjon. I går var gravemaskinen i arbeid der den nye glassfasaden mot Nygårdsparken skal reises. Det planlegges også et blikkfang som skal få hele byen til å se hvor vitensentret ligger.

Tor Kristiansen