Distriktslederen i Rogaland, Maria Kleppa, sier til VG at hun trekker seg i protest.

– Jeg har fått signaler om at flere i mitt styre og at flere distriktsstyreledere vil gjøre det samme. Det kan ikke være slik Oslo og sentralstyre styrer nå, sier Kleppa.

Hun mener Generalsekretæren må avskjedige de som var nevnt for uregelmessigheter i granskingskommisjonens rapport, og de må få ryddet opp i forholdet til Monica Kristensen Solås.

– Det er infiltrert så mye tull på toppen at jeg ikke gidder å være med på dette mer. Det kan ikke være slik at man tar vare på dem som har gjort uregelmessigheter, men sparker dem som prøver å rydde opp, sier Kleppa.

Også et sentralstyremedlem i Redningsselskapet vil etter det VG vet trekke seg fordi han ikke får gehør i selskapet.

President i Redningsselskapet Lars Hellandsjø sier at anklagene fra Kleppa må stå for hennes regning.

– Hun er en av dem som har vært skarpt på banen, og var i kretsen rundt Monoca Kristensen Solås. Jeg opplever at det er en del som ikke klarer å se framover og bli ferdig med ting. De har gått seg fast i et spor. Det er synd, sier Hellandsjø.

SCANPIX