– Dette sikrer et høyt aktivitetsnivå, og styrker regjeringens langsiktige satsing på kunnskap, sier Tora Aasland,statsråd for forskning og høyere utdanning, i en pressemelding.

Midlene er ikke øremerket, men Kunnskapsdepartementet forventer at pengene skal brukes til å styrke undervisningstilbudet.

I underkant av 10 millioner av ekstramidlene havner i Hordaland.

Opposisjonen ikke fornøyd Venstres utdanningspolitiske talsmann, Odd Einar Dørum, gleder seg over de økte bevilgningene, men er fortsatt ikke fornøyd.

– Dette viser at det nytter å presse regjeringen, men Venstre understreker at det fremdeles gjenstår store kutt som regjeringen har påført universitet og høgskoler, sier han i en kommentar til bt.no.

Slik fordeles bevilgningene i Hordaland:
Norges handelshøgskole 2.177.000
Høgskolen i Bergen 4.135.000
Høgskolen Stord/Haugesund 1.670.000
Kunsthøgskolen i Bergen 600.000
Bergen Arkitekt Skole 90.000
Betanien diakonale høgskole 161.000
Diakonissehjemmets høgskole, Bergen 152.000
Norsk lærerakademi, lærerhøgskolen 336.000
Norsk lærerakademi, bachelor- og masterstudier 280 000