Ap, KrF, Sp, Venstre og SV ble i formiddag enige om en avtale som sikrer Bergen et budsjett for 2003.

Avtalen innebærer en påplussing av utgiftene på 125,75 millioner kroner. Blant de viktigste punktene er disse:

  • Rammetimetallet i grunnskolen skal skjermes så langt det er mulig. Fra 1. august skal rammetimetallet økes med en time. Det er satt av 48 millioner kroner til dette formålet.
  • Barnehageforliket opprettholdes når det gjelder antall barn i barnehagen.
  • Tilbudet innen åpen omsorg styrkes med 22,5 millioner.
  • Økt sosialstønad til barnefamilier og enslige forsørgere med barn i aldersgruppen 7-18 år. Dette koster 2,2 millioner kroner.
  • Bergen kulturskole får 3 millioner ekstra. Bevilgningene på kultur økes generelt.
  • 17,5 millioner til å dekke underskuddet i bydelene.

De økte utgiftene skal dekkes inn blant annet ved forventede overføringer fra staten (20 millioner) og en rekke sparetiltak i kommuneadministrasjonen.