Byrådet legger opp å utvide åpningstiden på de psykiatriske dagsentrene slik at alle elleve dagsentre de nærmeste fire årene vil kunne gi et tilbud på ettermiddags— og kveldstid.

I tillegg er det satt av 1,5 millioner kroner neste år, økende til fire millioner kroner i 2005. Som en del handlingsplanen for psykiatri er det satt av 12,4 millioner kroner til neste år. Det inkluderer mer penger til hjemmesykepleie, botilbud, støttekontakt og skoletilbud.

I alt tar byrådet sikte på å bygge 25 nye boliger for personer med psykiske lidelser i 2002. Frem til 2006 skal det bygges 125 nye boliger.