I 2007 har Bergen kommune satt av seks millioner kroner i tilskudd til institusjoner som Vestnorsk Filmsenter, Bergen Media By, Filmfondet Fuzz og Nordiske Mediedager.

Målet i planforslaget er at denne satsingen skal styrkes med fire friske millioner kroner i løpet av fireårsperioden.