20. september startet arbeidet med å sprenge vekk deler av fjellsiden ved Sandviken bomstasjon. I utgangspunktet skulle arbeidet ta fire uker, men nå viser det seg at arbeidet vil ta lengre tid enn planlagt.

— Vi var for optimistiske da vi sa en måned. Fjellet har vært vanskeligere å arbeide med enn hva vi trodde, og det viser seg å være en del mer fjell enn beregnet som må bort, sier byggeleder Arne Nilssen i en pressemelding.

Fjellet har også vist seg å være oppsprukket. Noe som gjør at en må fyre med mindre salver enn tenkt på grunn av faren for steinsprut.

  • Hadde vi fyrt med større salver, ville nok også oppryddingsarbeidet blitt mer omfattende og stengningene på dagtid lenger enn 15 minutter. Det har dessuten vært nødvendig å bolte fjellet etter hvert som vi sprenger. Dette har også gjort at den totale sprengingsperioden blir lenger, sier Nilssen.

Stenger også på kvelden

Sørgående felt på E39, altså i retning fra Åsane til Bergen, har siden september vært stengt i perioder på inntil 15 minutter i tidsrommet fra kl. 10.00 til 14.00 på hverdager. Slik kommer det også til å være ut desember. Men i tillegg vil veien også bli stengt 15 minutter en gang i tidsrommet mellom klokken 18 og 19. — En eventuell stenging på kveldstid skyldes ikke sprenging, men opprydding etter sprengingsarbeidet tidligere på dagen, sier han.

Ifølge Statens vegvesen blir ikke nordgående felt på E39 lenger stengt.

Beklager forsinkelsen

Trafikkavviklingen i forbindelse med sprengingsarbeidet har gått bra frem til nå.

— Vegen har ved flere tilfeller ikke vært stengt mer enn noen få minuttet, og da har flyten raskt vært på plass igjen. Men det blir selvsagt lang kø og venting når veien er stengt i inntil 15 minutter. Da bruker trafikken gjerne tilsvarende tid på å løse seg opp igjen, sier Nilssen.

Han beklager ulempene den forlengede perioden med stenging medfører for dem som bruker veien. Samtidig roser han fotgjengere, syklister og bilister.

— De er tålmodige og respekterer sperringer og andre tiltak som vi har gjort i forbindelse med arbeidet.

Skal sikre farlig trafikkpunkt

Sprengingen skjer i forbindelse med bygging av et nytt påkjøringsfelt for bilene som kommer opp fra Gamle Bergen. Målet er å sikre et trafikkfarlig punkt på E39. En skal utvide veien for å gjøre plass til et nytt påkjøringsfelt. I dette feltet kan bilisten akselerere opp i fart før han kommer inn på E39. Det reduserer risikoen for ulykker. Det nye påkjøringsfeltet skulle etter planen være ferdig til rundt midten av desember. Nå skriver en trolig januar 2012 før det kan åpne for trafikk.

Fjellskjering E39 ved Sandviken bomstasjon i Bergen.jpg
STATENS VEGVESEN