Det viser en studie fra Universitetet i Bergen.

Forskere har sammenlignet krefthyppigheten mellom 25.000 offshorearbeidere og 400.000 andre yrkesaktive i perioden 1981 til 2003, skriver forskning.no .

Kjemiske faktorer

— Jobber du med produksjon av råolje og naturgass har du opp til fire ganger så høy sjanse for å få spiserørskreft enn ellers i den yrkesaktive befolkningen, sier postdoktor Jorunn Kirkeleit ved Institutt for samfunnsmedisinske fag.

Professor Trond Riise tror den økte risikoen skyldes kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet.

— For eksempel har det vært rapportert at denne krefttypen forekommer hyppigere blant raffineriarbeidere, feiere og pumpemenn på bensinstasjoner, sier Riise.

Færre livsstilssykdommer

Men alt i alt ser det ikke ut til å være farligere å jobbe med oljen enn andre ting.

— Faktisk så viser studien at oljearbeiderne har mindre livsstilssykdommer og lever lenger enn den generelle arbeidsstokken i Norge, sier Riise.