— Er det noe som er sikkert, så er det at pengene som går til mottakerne av sosialhjelp, ikke blir satt på bok. De fattigste vil bruke de ekstra pengene på klær og mat, og dermed være med på å holde etterspørselen oppe, sier Oddny Miljeteig, gruppeleder for SV i bystyret.

Byrådet har i sin tiltakspakke foreslått å halvere eiendomsskatten ved å øke utbyttet fra BKK med 162 millioner kroner.

SV går i stikk motsatt retning. De vil øke eiendomsskatten, og ta langt mindre utbytte fra BKK.

— Det er ikke noe nytt at SV vil ha en mer rettferdig eiendomsskatt. Vi vil bruke de nye takstene og at ingen i Bergen skal ha fritak fra skatten, sier Miljeteig.

Ifølge Miljeteig gir det dem 130 millioner kroner å fordele. Samtidig legger de inn økt utbytte fra BKK med 20 millioner kroner. Kutt i politikerlønninger gir ytterligere 10 millioner. Totalt har partiet dermed også 160 millioner kroner å fordele.

I tillegg til millionene på sosialhjelp, vil SV blant annet bruke pengene på kollektivtiltak og flere lærere i skolen.

— Vi trenger flere lærere i Bergen, og sysselsettingsgevinsten er udiskutabel, mener hun.

Si din mening om forslaget i feltet under!