Soppen som er oppdaget nå, er ikke så farlig som den som ble funnet i en av de kommunale boligene for en måned siden, men noen av leilighetene er ikke beboelige uten utbedringer.

— Vi har akkurat fått inn resultatene, og jeg har ikke fått tid til å analysere dem grundig og skrive rapport, men jeg kan si at resultatene er varierende. Noen av leilighetene er veldig gode, andre kan bli gode med enkle tiltak og enkelte har så mye helseskadelig sopp at de bør utbedres før folk bor der, sier mikrobiolog Finn Langvad ved Universitetet i Bergen.

Til tross for at han, sammen med skadedyrfirmaet Actum Norge AS, har avdekket flere helseskadelige boliger i de tre blokkene, er han positivt overrasket over resultatene.

— Jeg har aldri sett noe verre enn i leiligheten til Grete Nybø. Derfor fryktet jeg at flere av leilighetene skulle ha den veldig giftige soppen.

Men denne spesielle soppen har vi altså ikke funnet i noen av de andre leilighetene, sier Langvad.

Nybø hadde lenge klaget til Bergen Bolig og Byfornyelse over at noe var fryktelig galt i den kommunal leiligheten i Frydenbølien 5b. 15. november i år slo Langvad endelig fast at boligen var full av livsfarlig giftsopp.

— Nå har vi analysert 13 nye leiligheter. Vi har tatt de leilighetene der beboerne har uttrykt at de tror det er noe galt, i tillegg til boligene som ligger i direkte tilknytning til Nybøs leilighet. Når vi har analysert resultatene grundig, er det naturlig for kommunen å se på om vi skal undersøke flere leiligheter, sier Langvad.

Kjell Søderstrøm, driftssjef i Bergen Bolig og Byfornyelse, ønsker ikke å kommentere funnene som nå er gjort i Frydenbølien 5.

— Jeg skal si noe så snart jeg har sette rapporten, men det er vanskelig å uttale seg om dette før jeg har fått fakta på bordet, sier Søderstrøm.

Nybø, som ble hjemløs da det ble oppdaget stor mengder helseskadelig sopp i leiligheten hennes, bor nå på hospits på Melkeplassen. Hun er blitt tilbudt en leilighet i Fredrik Meltzers gate, men den har hun ennå ikke har hatt krefter til å se på fordi hun fremdeles er svært syk.