Det er dugnadsgjenger, seige idealister og knapt en håndfull heltidsansatte i Raftohuset på Nygårdshøyden som år for år har sørget for at navnet Rafto fungerer som en stadig mer ruvende fakkel i kampen for menneskeretter.

— Men det kan ikke lenger fortsette på denne måten. Tiden er inne til å forme en mer operativ menneskerettighetsorganisasjon, sier Arne L. Lynngård som er styreleder i den nåværende Raftostiftelsen.

Staben må forsterkes, og ansvarsforhold bli mer oversiktlige. Fra årsskiftet skal all utadvendt aktivitet skje under Raftostiftelsens logo. I dag er det to stiftelser som bærer Rafto-navnet, den ene knyttet til selve prisen, den andre til huset (Raftohuset). Lynngård mener at allmennheten med god grunn har hatt problemer med å skille mellom de to stiftelsene. Heretter blir det klarere linjer.

Lynngård ser frem til omorganiseringen, og håper samtidig at nye ansikter vil stå frem og profilere Raftostiftelsen. Selv viker han til side og trekker seg som styreleder.

Trenger statsstøtte

På samme tid tiltrer Kari Amble i en viktig stilling som undervisnings- og prosjektleder. En viktig oppgave blir å skaffe en sikker finansiell basis for driften, med sikte på langsiktige bidrag både fra næringslivet og det offentlige. Amble synes for eksempel at det er påfallende at Raftostiftelsen ikke mottar noe som helst i statsstøtte.

Hun kommer rett fra informasjonsstillingen i Bergen Næringsråd, og vender tilbake der hun var for fire år siden.

— Det var lett å svare ja, da jeg ble bedt om å komme tilbake og gjøre en innsats for Raftostiftelsen. Jeg vil i praksis arbeide nært sammen med daglig leder for Raftohuset, Therese Jebsen.

Jeg stortrivdes der sist. Egil Rafto, som jeg kjente godt, jobbet for det mest grunnleggende hos alle mennesker - retten til et verdig liv. Det er et arbeid som appellerer sterkt til meg, sier Kari Amble som også har mangeårig bakgrunn fra radio og fjernsyn i NRK.

På reisefot

En viktig del av hennes oppgaver blir å følge opp arbeidet med menneskeretter i en rekke land, og ikke minst holde kontakten med tidligere vinnere av Raftoprisen. Hun nevner både Burma, Nord-Korea, Hviterussland, Tsjetsjenia, kurderne, uigurene i Kina og de utstøtte dalitene i India. Hun må belage seg på mange reisedager kloden rundt.

Med bakgrunn fra dette arbeidet vil Raftostiftelsen være bedre rustet til å stille opp for undervisningssektoren. Den vesle staben rundt Raftohuset og stiftelsen opplever en stadig sterkere pågang fra skoler og organisasjoner av alle slag som ønsker informasjon og foredrag. Det koster å gjøre alle til lags.

— Dette har absolutt en økonomisk side. I dag er dette gratisarbeid. Jeg ser derfor gode grunner for å søke om statsstøtte for å opprettholde denne virksomheten, og for å dekke kostnadene til administrasjon og drift av Raftostiftelsen, sier hun.

- Viktig forsterkning

Therese Jebsen ser frem til å få Kari Amble som kjærkommen forsterkning i det daglige arbeidet. Hun nevner spesielt hennes kvalifikasjoner for å profilere Raftostiftelsen bedre.

— Det er på høy tid, for aktiviteten er økt kraftig de siste årene, og vi er nødt til å arbeide mer profesjonelt enn hittil. Det gjelder i høy grad i forhold til nåværende og potensielle bidragsytere. En viktig utfordring blir å legge en strategi for å oppnå statsstøtte, sier Therese Jebsen.

Strand, Knut