Bergen Offentlige Bibliotek har i dag skjenkebevilling på Hovedbiblioteket for deler av husets andreetasje og deler av husets underetasje.

Nå har de søkt om å utvide skjenkearealet i begge etasjene, i tillegg til å tillate skjenking i hele første etasjen. Med det vil skjenkearealet øke fra 969 kvadratmeter til 2364 kvadratmeter.

Da biblioteket i 2011 søkte om å få skjenkebevilling, begrunnet det søknaden satsingen «Bergen leser». I den forbindelse ønsket de å kunne servere alkohol til enkelte arrangementer.

Bøyer reglene

I utgangspunktet skal det ikke tildeles skjenkebevilling til biblioteker. I kommunens regler står det at nye bevillinger i hovedsak skal gis til spisesteder. Bevillinger til andre konsepter kan tildeles etter konkrete vurderinger. «Skal skjenkebevilling gis, bør det foreligge andre forhold/sider ved konseptet/virksomheten som tilsier at slik bevilling bør gis» står det i retningslinjene.

Når biblioteket nå søker om utvidet skjenketillatelse, viser de til prosjektet fra 2011. Arrangementene de tilbyr alkohol på inkluderer formidling av litteratur, musikk eller film. Skjenking av alkohol er et «supplement til det totale konseptet».

Må ha publikumsflyt

I søknaden sier biblioteket at det ville vært praktisk å inkludere flere arealer. De finner det «hensiktsmessig å ha en bedre publikumsflyt mellom de ulike avdelingene». Ved å utvide skjenkearealet, vil de unngå at gjester tar med seg alkohol over på arealer som ikke er definerte som skjenkearealer.

Både skjenkekontoret og byrådet innstiller på at søknaden skal godkjennes. I skjenkekontorets notat, står det følgende:

«Fagetaten er av den oppfatning at en utvidelse som omsøkt ved biblioteket kun vil få marginale konsekvenser for alkoholtilgjengeligheten i Bergen kommune».

Skjenkesjef Gro Gaarder presiserer samtidig at det i utgangspunktet er snakk om et lavt alkoholkonsum i forbindelse med de kulturelle arrangementene til biblioteket.

Først i landet

Hovedbiblioteket i Bergen var faktisk første bibliotek i landet som fikk skjenkebevilling. Biblioteksjef Leikny Haga Indergaard sier mye har endret seg i biblioteket de siste årene.

— Vi har fått mange flere arrangementer enn før, og vi flytter mye mer rundt på ting i biblioteket. Når vi flytter så mye på arrangementene blir det ganske krøkkete å ha låst skjenkearealet til ett sted.

Hun peker samtidig på at formålsparagrafen i bilbiotekloven er endret, og det er et enda sterkere fokus på å være møteplass og offentlig arena for debatt. Etter dette har de økt antalle arrangementer.

— Vi ser også at folk bruker biblioteket på andre måter i dag. De samles rundt debatter om ulike tema, og setter pris på å kunne kjøpe et glass med alkohold. Da innretter vi oss etter forholdene.

- Hvor viktig er det å kunne tilby alkohol for å tiltrekke seg publikum?

— Som enkeltdel er det ikke viktig, men som en del av det sosiale så setter folk pris på dette. Alkoholsalg er noe som foregår på arrangementer etter at biblioteket er stengt. Det er ikke et voldsomt salg. Mellom ti og 20 glass per arrangement, kanskje?

Åpner kafé

Det siste året har faktisk alkoholsalget økt en del på biblioteket, og dreid seg fra vin til øl. Det setter biblioteksjefen i forbindelse med at de har fått et mer ungt publikum, blant annet i forbindelse med konserter.

Indergaard er fornøyd med at byrådet har innstilt på at de får utvide skjenkearealet. Hun hadde ikke fått med seg nyheten før BT ringte henne. Biblioteksjefen har selv en nyhet å komme med.

I disse dager er de inne i avsluttende samtaler med et selskap som skal drive kafé i biblioteket.

— Vi holder på med de siste drøftingene nå. Kafeen satser vi på at skal starte opp en gang i sommer.

FORNØUD: Bibliotekssjef Leikny Haga Indergaard er fornøyd med å få utvide skjenkearealet. Hun sier alkoholsalg er en del av helheten på arrangementen deres.
Ørjan Deisz (arkiv)