– Du må kalle en spade for en spade: En skal ikke se bort fra at dette er politisk motivert, at de bruker det til å så tvil om ordføreren, sier ordfører Herman Friele til bt.no.

Bakgrunnen for kommentaren er dagens møte i Det utvidede forretningsutvalg, et møte ordføreren selv ledet.

På møtet stilte fem av bystyrets ni partier bak SVs kritikk av ordførerens nye reklamefilmer for familieselskapet Kaffehuset Friele.

— Blander rollene

SV mener Friele blander sine roller som ordfører og forretningsmann.

– Ordførerens rolle i det parlamentariske systemet må ses skikkelig nøye på, sa SVs gruppeleder Oddny Miljeteig.

Hun fikk følge av KrF, Senterpartiet, RV og Arbeiderpartiet, som alle mener Friele her har blandet rollene.

Mest svir nok kritikken fra byrådskamerat og varaordfører Kristian Helland (KrF):

– Jeg mener at når en ordfører er ordfører, må han legge andre oppgaver i skuffen. Det har ikke ordføreren gjort i denne saken.

- Nei! Friele slo tilbake ved å spørre bystyredirektør Roar Kristiansen om han hadde forbrutt seg mot kommunens etiske regelverk. Når Kristiansen svarte nei, og at dette er < >, fulgte Friele selv opp:

– Vi må passe på slik at vi ikke lager kjøreregler som gjør at en må selge seg ut av økonomiske virksomheter for å drive politikk. Hvem får en da inn i politiske tillitsverv, sa Friele, og avsluttet møtet.

Da bt.no etter møtet spurte Friele om kritikken har fått han til å vurdere å endre planene om å kjøre reklamefilmene på tv, var svaret klart:

– Nei.

JAN M. LILLEBØ