Nå vil Vegdirektøren sette bort flere av disse jobbene til private.

Vegkontoret i Hordaland er blant kontorene som i et brev fra Vegdirektør Olav Søfteland har fått stoppordre når det gjelder utlysing av drifts— og vedlikeholdsarbeid på veinettet i fylket..

Vegkontorene blir i brevet bedt om å vente på de nye retningslinjene, som altså vil bety langt mer konkurranseutsetting.

— Dette er en del av opplegget i omorganiseringen av Statens vegvesen fra 2003, sier senioringeniør Erik Norstrøm ved Drifts- og vedlikeholdskontoret i Vegdirektoratet til Bergens Tidende.

— Hvor omfattende kan omleggingen bli for vegkontorene, sammenlignet med dagens praksis?

— Vegdirektoratet kan sette bort hele veiområder til private firmaer, for eksempel over femårsperioder. Det betyr at alt arbeid i dette veiområdet da skal utføres i privat regi, sier Norstrøm.

«Vi vil i nær fremtid komme med informasjon til alle vegkontorene om det arbeid som må gjøres for å forberede utlysing og utsetting av nye kontrakter (med åpen konkurranse red. anm.)», skriver Vegdirektøren i brevet til vegkontoret i Hordaland.