JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.no

Ved hjelp av denne modellen kan båter eller mennesker som er savnet på sjøen bli funnet på mye kortere tid enn før.

Hovedmannen bak denne nye regnemodellen er Bjørg Åge Hjøllo, som er fagansvarlig ved Meteorologisk institutts mariti-me varslingssenter i Bergen. Samarbeid med SINTEF — Utgangspunktet for regnemodellen er vår kunnskap om hvordan strøm, vind og bølger oppfører seg. Vi har også samarbeidet med SINTEF og med Veritas, som har gitt oss driftsmodeller, sier Bjørn Åge Hjøllo til BTs nettavis.

Den største brukeren av den nyvunne kunnskapen vil være Hovedredningssentralen på Sola. Hovedredningssentralen vil til enhver tid på døgnet kunne anrope Maritimt varslingssenter i Bergen i forbindelse med leteaksjoner til havs, og innen en halvtime få opplyst i hvilket område det er størst sannsynlighet for å finne den eller det som er savnet. Mennesker i sjøen - Når vi skal beregne driften av en gjenstand til havs, er det blant annet viktig å vite fasongen på det vi leter etter. Driften av en flåte som flyter helt på overflaten må beregnes annerledes enn driften av for eksempel et menneske eller en båt som flyter tyngre i sjøen, sier Hjøllo.

Han opplyser at det nye matematiske hjelpemiddelet skal testes i løpet av sommerhalvåret. Sjøforsvaret vil være behjelpelig med flåter og eventuelt mennesker som skal etterlates drivende i sjøen som leteobjekter.