Vraket inneholder store mengder kvikksølv.

– Arbeidet med å utrede hevingsalternativet har høy prioritet. Det er viktig for meg å få alle forslag til hevingsmetoder på bordet, sier fiskeri— og kystminister Helga Pedersen (Ap).

Regjeringen har i det siste vært under sterkt press blant annet fra fiskerinæringen for at ubåtvraket ikke skal dekkes til, men fjernes.